Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số

Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số

Theo quy định pháp luật đất đai, khi bạn muốn mua đất của người dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy những điều kiện đó được quy định cụ thể như thế nào, để được tư vấn cụ thể về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

1. Luật sư tư vấn về điều kiện chuyển nhượng đất

Hiện nay, có rất nhiều giao dịch liên quan đến vấn đề chuyển nhượng đất nhưng không đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của mỗi bên mà còn là nguyên nhân nhân gây ra tranh chấp.

Do đó, nếu bạn đang muốn mua đất, đặc biệt là đất người dân tộc thiểu sổ và chưa nắm rõ quy định pháp luật về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 0926 220 286 để được giải đáp kịp thời.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định về điều kiện mua đất của người dân tộc thiểu số

Câu hỏi: Em muốn mua một mảnh đất của đồng bào thiểu số nhưng em nghe nói là nhà nước không cho. vậy em muốn hỏi luật sư là đất của đồng bào thì không được sang nhượng phải không? Quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng đất đai thế nào, và nếu được thì trong điều kiện gì thì được phép?

Nội dung tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với câu hỏi này của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Về vấn đề bạn nói là bạn muốn mua một mảnh đất của đồng bào dân tộc thiểu số nhưng nhà nước không cho, đối với việc này tùy thuộc vào từng trường hợp và loại đất  và có các qui định khác nhau chứ không phải cứ là đất của dân tộc thiểu số thì sẽ không được chuyển nhượng.

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP

“Điều 40. Qui định về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ.

1. Hộ gia đình, cá nhân đồng bảo dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.

2. Tổ chức, cá nhân không được nhân chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của nhà nước mà không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo qui định tại Khoản 1 điều này”

Như vậy, theo qui định của pháp luật, bạn có thể mua đất của người dân tộc thiểu số nếu đất của họ thuộc các qui định của điều 40, đó là đất được nhà nước cấp theo chính sách hỗ trợ quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không còn nhu cầu sử dụng. Những loại đất không thuộc trường hợp này bạn có thể mua bình thường.

Điều kiện chuyển nhượng đất đai được qui định tại luật đất đai 2013

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Theo qui định tại điều 188 luật đất đai 2013 thì những điều kiện chuyển nhượng đất đai:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Đất không có tranh chấp

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, đối với câu hỏi của bạn thì đất của đồng bào dân tộc thiểu số nếu không thuộc trường hợp qui định của pháp luật thì vẫn được chuyển nhượng bình thường kèm với những điều kiện (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành, trong thời hạn sử dụng đất) thì đất đai vẫn được chuyển nhượng bình thường.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *