Điều kiện dự tuyển công chức không qua thi tuyển

Điều kiện dự tuyển công chức không qua thi tuyển

Công chức là người do bầu cử, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Công chức là công dân Việt Nam, trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

1. Luật sư tư vấn về công chức

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức không qua thi tuyển được pháp luật quy định như nào? Điều kiện về việc tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức như nào?

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật về tuyển dụng công chức bạn cần tham khảo các quy định pháp luật về công chức hoặc ý kiến của luật sư có chuyên môn. Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Sư Toàn Quốc để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến công chức bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 0926 220 286, để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết mà Luật Sư Toàn Quốc phân tích dưới đây để có thêm kiến thức về pháp luật.

2. Điều kiện dự tuyển công chức không qua thi tuyển.

Câu hỏi: Kính chào Luật sư thân mến Trong năm 2012, Sở A tại tỉnh của tôi có tổ chức thi tuyển công chức, tôi đã đạt tiêu chuẩn và được nhận vào là việc 01/12/2012. Tôi có bằng đại học và đang là hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế của Sở. Đến hết tháng 12/2017 là hơn 60 tháng. Theo quy định tại Điều 35 Luật cán bộ công chức 2008 và điều 3 nghị định 24/2010/NĐ-CP “Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Hàng năm, cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này”. Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, quy định: Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau: – Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này. – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, ….. trong thời gian công tác 5 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần Như vậy, khi có yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, đơn vị sử dụng công chức lên kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng. Việc tuyển dụng phải được  cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển để những người có nhu cầu dự tuyển nộp hồ sơ.  Trong quá trình xét tuyển có nêu rõ những điều kiện bắt buộc để phù hợp với vị trí việc làm. Thì chỉ có tôi phù họp. Như vậy, tôi đủ điều kiện xem xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển không?.

Trả lời câu hỏi: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng:

“1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.”

Và căn cứ Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định về việc Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức như sau:

“1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

– Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 điều này.”

Theo quy định trên thì có hai đối tượng sẽ được xét tuyển không cần thông qua thi tuyển khi tuyển dụng công chức bao gồm:

Một là người tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.

Hai là người có kinh nghiệm công tác theo quy định.

Như vậy, cả hai trường hợp được xét tuyển thì người có nhu cầu được xét tuyển đều phải đáp ứng các quy định về tuyển dụng công chức theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức năm 2008:

“1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”

Vì bạn thắc mắc có đủ điều kiện để xét tuyển không qua thi tuyển với trường hợp người có kinh nghiệm công tác theo quy định thì bạn lưu ý những điều kiện sau, khi cón đủ các điều kiện này thì bạn mới được xét tuyển mà không cần thi tuyển:

Thứ nhất, là đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức tại Điều 36, Luật cán bộ, công chức năm 2008 nêu trên.

Thứ hai, bạn phải có bằng đại học; đang công tác trong ngành cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP như sau:

“c) Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: 

Các trường hợp sau đây, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: 

– Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; 

– Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này); 

– Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước; 

– Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu. “

Hiện tại bạn đã có bằng đại học và đã có  thời gian công tác là hơn 60 tháng, nếu thời gian này bạn  công tác trong ngành bạn xin ứng tuyển và trong vòng 05 năm công tác gần nhất không vi phạm pháp  luật, không bị xử lý kỷ luật hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đáp ứng ngay được yêu cầu công việc cần tuyển thì bạn đủ điều kiện dự tuyển không qua thi tuyển.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *