Điều kiện hưởng lương hưu khi làm công việc nặng nhọc độc hại?

Tôi có một thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn. Tôi là nữ sinh năm 1974 và đang công tác tại ngành viễn thông. Do điều kiện không đủ sức khỏe nên tôi muốn về hưu do suy giảm sức khỏe. Trong thời gian công tác tôi có làm công việc độc hại đủ 15 năm nhưng không liên tục thì có được tính tuổi về hưu là 50 không và đến thời gian nào thì tôi đủ điều kiện được hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động. Xin cảm ơn văn phòng tư vấn Toàn Quốc.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện được hưởng lương hưu:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

…”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, không bắt buộc người lao động phải có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại. Do đó, bạn chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện có 20 năm đóng BHXH trở lên trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại và đủ 50 tuổi trở lên theo quy định nêu trên là bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Điều kiện hưởng lương hưu khi làm công việc nặng nhọc độc hại?

>> Tư vấn Điều kiện hưởng lương hưu, gọi: 0926 220 286

Trường hợp bạn không đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc thì độ tuổi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của bạn sẽ là 55 tuổi theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều luật nêu trên. Do đó, để có thể hưởng chế độ hưu trí trước 55 tuổi thì bạn có thể hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được hướng dẫn bởi Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kiện về tuổi đời đối với nam

Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi và mức suy giảm khả năng lao động nêu trên thì bạn có thể làm hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu

1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *