Điều kiện rút vốn khỏi công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được rất nhiều người lựa chọn để thành lập bởi những đặc biểm nổi bật của loại hình doanh nhgieepj này so với các loại hình doanh nghiệp khác trong pháp luật doanh nghiệp. trong đó, việc rút vốn khỏi công ty cổ phần là một đặc điểm đặc biệt của loại hình doanh nghiệp này.

1. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Trong quá trình tư vấn pháp luật cho khách hàng, công ty Luật Sư Toàn Quốc nhận thấy có rất nhiều khách hàng thắc mắc về các vấn đề liên quan đến loại hình công ty cổ phần. Các câu hỏi của khách hàng thường xoay các vấn đề như thủ tục thành lập công ty cổ phần, quy định về cổ đông sang lập, cổ đông phồ thông trong công ty, quy định về vốn điều lệ và các vấn đề liên quan đến rút vốn khỏi công ty cổ phần…

Do đó, chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ và tư vấn cụ thể cho các khách hàng về các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần thì có thể liên hệ với công ty Luật Sư Toàn Quốc thông hình thức gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 0926 220 286 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ về các vấn đề liên quan.

2. Điều kiện rút vốn khỏi công ty cổ phần

Câu hỏi: A cho e hỏi câu này nha: E là cổ đông nhỏ trong công ty cp, e chỉ nắm giữ 5 % cổ phần, nhưng vì lý do công ty làm ăn không phát triển, e đã được sự đồng ý của các thành viên trong hội đồng cổ đông và chuyển nhượng phần cổ phần của e cho một thành viên khác trong hội đồng cổ đông.

Vậy cho e hỏi là số tiền e góp vốn bao đầu có được rút ra ko a?

(Công ty e mới thành lập từ thang 2/ 2014)

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điểm d khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.”

Dóng với các quy định tại khoản 3 Đều 119:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Và quy định tại khoản 1 Điều 126:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì:

Nếu bạn là cổ đông phổ thông thì bạn có thể rút vốn ra khỏi công ty cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu điều lệ công ty không quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Nếu bạn là cổ đông sáng lập thì bạn chỉ có thể rút vốn ra khỏi công ty bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác khi kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm chuyển nhượng đã được 3 năm. Sau thời điểm 3 năm, cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho thành viên sáng lập khác. Nhưng nếu muốn chuyển nhượng cổ phần đó cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện rút vốn khỏi công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *