Điều kiện, trình tự thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hỏi về việc công ty trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trình tự thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi:Chào luật sư, tôi có một số câu hỏi mong luật sư giúp đỡ, tôi xin cảm ơn!  Trước hết tôi xin được trình bày sự việc như sau: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Nam Định, tạm trú tại Hà Nội và làm việc cho một công ty ở Thái Nguyên thời gian từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 4 năm 2018. Tôi viết đơn nghỉ việc và được công ty cho trả đồ nghỉ việc vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 và hẹn trả sổ bảo hiểm vào ngày 6 tháng 6 năm 2018 với lý do sổ của tôi là sổ nộp nối nên cần rà soát.     Vậy tôi muốn hỏi:

1, công ty tôi xin nghỉ việc hẹn lịch trả sổ như vậy có đúng luật hay không?

2, Hiện tại tôi chưa có việc làm, tôi có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

3, Hiện tại tôi đang tạm trú tại Hà Nội, tôi có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội được không? Trình tự giấy tờ thử tục như thế nào, tôi ở quận Long Biên thì nộp giấy tờ ở đâu, những loại giấy tờ gì?   Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cty LuậtToàn Quốc, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

Thứ nhất, về vấn đề xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm

Khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả lại sổ bảo hiểm cho bạn theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, có thể thấy rằng Bộ luật lao động không có quy định cụ thể về thời gian mà công ty phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu công ty làm thủ tục chốt sổ tại cơ quan bảo hiểm xã hội sớm và trả lại sổ bảo hiểm cho bạn để đảm bảo các quyền lợi của bạn( ví dụ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp )

Thứ hai, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ về việc chấm dứt hợp đồng lao động của mình và không rõ sau khi nghỉ việc bạn có làm một đơn vị nào hay không nên không thể đưa ra khẳng định việc bạn có điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, bạn có thể căn cứ theo Điều 49 Luật việc làm 2013, để xác định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của mình. Cụ thể:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Theo đó, nếu bạn đảm bảo các điều kiện trên và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ được giải quyết chế độ. Trường hợp không đáp ứng được một trong các điều kiện trên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp tục khi tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba, trình tự thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng bạn nếu có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn có thể nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội để được hưởng.

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP bao gồm:

–  Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

-. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động :

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

–  Sổ bảo hiểm xã hội

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Luật gia / CV tư vấn: Phương Hà – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *