Điều kiện và quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp

Em muốn được hỏi về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới được tính như thế nào? Điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Hiện tại em đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội được 24 tháng, nhưng em vừa mới nghỉ việc. Em muốn tiếp tục tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng em đang thất nghiệp.

Vậy trong thời gian này em có được vừa đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa nhận bảo hiểm thất nghiệp vừa nhận bảo hiểm thất nghiệp của 24 tháng đã đóng được không ạ? Quy định thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp vẫn theo quy định tại Luật việc làm 2013. Cụ thể:

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Điều 49 quy định:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, Điều 46 quy định:

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ quy định về thời gian, do đó bạn có thể làm hồ sơ để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 46. Sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp xong thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính lại từ đầu và bắt đầu từ thởi điểm bạn tìm được việc làm mới. Bên cạnh đó, bảo hiểm tự nguyện không bao gồm bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy bạn chỉ có thể nhận trợ cấp thất nghiệp trong 24 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp vừa rồi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *