Điều kiện và thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản?

Luật sư tư vấn về điều kiện và thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Nội dung tư vấn như sau:

Xin chào Luật Sư Toàn Quốc. Năm 2013 công ty chúng tôi thành lập và xin giấy phép kinh doanh với ngành nghề như sau: 6619 – Hoạt động tư vấn đầu tư 7110 – Dịch vụ tư vấn kỹ thuật 6201 – Lập trình máy vi tính 6202 – Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6209 – Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Ngoài những ngành nghề kinh doanh trên, hiện nay công ty chúng tôi định lập một trang web (+ ứng dụng di động) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản: làm nền trung gian trực tuyến kết nối những người muốn cho thuê nhà và những người có nhu cầu thuê nhà. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp mọi dịch vụ cho cả hai bên, và trên trang web (+ ứng dụng di động) sẽ tích hợp cổng thanh toán phí dịch vụ. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này công ty cần phải bổ sung những ngành nghề kinh doanh gì? Thủ tục sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian? Công ty có cần cung cấp thêm giấy tờ gì không? Phí dịch vụ của Luật Sư Toàn Quốc sẽ là bao nhiều tiền? Hoặc nếu cần thiết chúng tôi sẽ thành lập một công ty hoàn toàn độc lập để hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề mô tả bên trên. Trường hợp này sẽ có 2 người nước ngoài (vốn nước ngoài) và một người Việt Nam là chủ công ty mới. Vậy tôi mong Luật Sư Toàn Quốc có thể hỗ trợ và tư vấn công ty chúng tôi về việc này. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn anh/chị đã gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của anh/chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin anh/chị cho biết, hiện tại công ty anh/chị muốn lập thêm một trang wed hoạt động trong lĩnh vực bất động sản: trung gian trực tuyến kết nối những người muốn cho thuê nhà và những người có nhu cầu thuê nhà, công ty sẽ cung cấp mọi dịch vụ cho cả hai bên. Trong trường hợp này, công ty anh/chị phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản theo Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Để có thể kinh doanh bất động sản công ty của anh/chị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

 a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

 2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.”

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, để có thể bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản thì công ty của anh/chị phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp công ty của anh/chị kinh doanh dịch vụ bất động sản. 

Trường hợp khi đã có đủ điều kiện để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản anh/chị có thể tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh được quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

 “Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

 a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

 b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

 c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

 2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

 4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.”

Trong trường hợp công ty anh/chị cần sự hỗ trợ về mặt pháp lý từ phía chúng tôi, hãy liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ công ty anh/chị.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *