Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp làm việc trong môi trường độc hại nặng nhọc và đã có trên 15 năm làm việc ở môi trường đó, đã có đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi không? Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Luật sư cho tôi hỏi. Tôi là công nhân làm việc trong môi trường độc hại nặng nhọc và đã có trên 15 năm làm việc ở môi trường đó. Tính đến tháng 7 năm 2016 tôi mới đủ 50 tuổi. Và đã có đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy theo luật bảo hiểm mới đến tháng 7 năm 2016 tôi có thể làm thủ tục để về hưu trước tuổi không và thủ tục để về hưu thế nào?  Xin chân thành cám ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

– Thứ nhất, về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, người lao động đã tham gia đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mới được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

– Thứ hai, về hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Tại Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật này. 

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí nộp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi công ty bác đã đóng BHXH.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *