Đối tượng áp dụng chế độ theo Hướng dẫn 05/HD-BTCTW .

Kính gửi Luật Sư Toàn Quốc Tôi là N, kính nhờ tư vấn giúp tôi một việc liên quan đến chế độ chính sách. Tôi được nhận vào công tác tại Ủy ban Mặt trận huyện từ năm đầu 2013 theo chính sách sử dụng con em tỉnh tốt nghiệp đại học (ký HĐ 3 năm, hệ số lương bậc 2) nhưng không được hưởng chế độ phụ cấp công tác trong Đảng, Mặt trận, đoàn thể (Theo Hướng dẫn 05/HD-BTCTW). Như vậy tôi muốn hỏi tôi có được hưởng các chế độ trên không? quy định thế nào? Kính mong Quý công ty giúp đỡ Tôi xin chân thàn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại khoản 1, mục 1 của Hướng dẫn 05/HD-BTCTW hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị – xã hội và tiền lương của hội cựu chiến binh Việt Nam theo thông báo số 13-tb/tw, ngày 28-3-2011 của bộ chính trị có quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ này:

a) Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này quy định về chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội đối với cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế được giao, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm :

– Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: văn phòng, tổ chức, dân vận, tuyên giáo, đối ngoại và các đảng uỷ trực thuộc từ Trung ương đến cấp huyện.

– Các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến cấp huyện.

– Các cơ quan Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

b) Đối tượng áp dụng

– Cán bộ, công chức, người lao động làm việc ở các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm a, khoản 1, Mục I của Hướng dẫn này.

– Cán bộ, công chức và người lao động công tác ở ủy ban kiểm tra các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị – xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đối tượng không áp dụng

– Cán bộ, công chức và người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, lực lượng vũ trang.

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp của Đảng; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của cơ quan đảng, đoàn thể chính trị – xã hội.

– Cán bộ, công chức nghỉ chờ đủ tuổi để nghỉ hưu theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP, ngày 15-6-2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

– Cán bộ, công chức giữ chức vụ bầu cử, bổ nhiệm có lương chức vụ từ 9,70 trở lên hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,20 trở lên.

– Cán bộ, công chức công tác ở cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề, hoặc phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.

– Người được xếp lương theo cấp hàm cơ yếu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở một cấp là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn công tác tại Ủy ban Mặt trận huyện theo hình thức hợp đồng lao động. Như vậy, bạn phải thuộc trường hợp “đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.” và không thuộc một trong các đối tượng không áp dụng (điểm c, khoản 1, mục 1 hướng dẫn 05/HD-BTCTW) thì mới được hưởng tiền phụ cấp theo chế độ trên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *