Đối tượng áp dụng nghị định 108/2014/NĐ – CP

Chào luật sư, cho tôi hỏi. Tôi sinh năm 1964 công tác tại công ty cáp điện lực Kevin Việt Nam, doanh nghiệp có vốn 49% nhà nước và 51% tư nhân(trước đây là 51% vốn nước ngoài sau đó bán lại cho tư nhân) đóng BHXH đến 2015 là 30 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu sớm có được áp dụng nghị định 108 không và nêu nghỉ hưu thì lương hưu hàng tháng là bao nhiêu với mức lương 5.078.000.Ngày lên lương cuối cùng 01.1.2015. Trân trọng cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ – CP về chính sách tinh giản biên chế có quy định về đối tượng áp dụng nghị định này như sau:

“1.Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã;

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ – CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo các quy định khác của pháp luật.

4. Chủ tịch Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước;

6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyển giao tại các hội.”

Căn cứ vào quy định trên, bạn không thuộc trường hợp được áp dụng nghị định 108/2014/NĐ –CP. Do đó, bạn không thể hưởng chế độ nghỉ hưu theo nghị định này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *