Đối tượng được hưởng chính sách nào khi tinh giản biên chế?

Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ “về chính sách tinh giản biên chế” và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB- BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 “Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP” Tôi năm nay 45 tuổi đang công tác tại một phòng, ban của huyện X

Hiện nay tôi là công chức Nhà nước và được hưởng lương từ vốn ngân sách Nhà nước 100%. Đến nay đã tham gia đóng BHXH được 21 năm và 6 tháng. Qua tham khảo các văn bản hướng dẫn theo Nghị định, bản thân tôi nhận thấy mình thuộc vào các trường hợp tinh giản biên chế, quy định tại Điều 6, Khoản 1, Điểm C trong Nghị định này. Vì vậy tôi muốn hỏi nhà Luật sư cho rõ hơn là “Nếu Nhà nước giải quyết cho tôi nghỉ vào thời điểm này thì được hưởng chính sách theo điều nào quy định trong NĐ này”.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

+ Đối với nam theo Điều 8 chính sách về hưu trước tuổi tại Nghị định 108/2014/NĐ – CP chỉ áp dụng đối với độ tuổi từ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi. Theo điều kiện về tuổi, bạn không thuộc chính sách về hưu trước tuổi.

+ Đối với nữ, thời gian đóng BHXH của bạn đã đủ 20 năm trở nên, năm nay bạn 45 tuổi, nếu bạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ – CP, đồng thời, bạn phải có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ – TBXH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì trường hợp của bạn thuộc quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này và được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT – BNV – BTC.

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi
1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Căn cứ vào các quy định trên, anh có thể áp dụng vào sao cho phù hợp với trường hợp của mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *