Đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty có cần thông báo trước?

Luật sư cho em hỏi :Em vào công ty A làm việc. Tư vấn tháng đầu là thử việc với mức lương 2triệu500ngàn. nhưng k kí hợp đồng thử việc. Qua tháng sau chính thức làm là 234000/ngày. Dù mức luơng chính thức nhưng họ vẫn chưa kí hợp đồng. Nay e muốn nghỉ việc thì phải viết đơn nghỉ trước bao nhiêu ngày. Quy định trường hợp của em thế nào mong được tư vấn, e xin cảm ơn

Trả lời tư vấn:

Chào bạn ,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn tới công ty Toàn Quốc chúng tôi . Để trả lời thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

Trước hết , việc ký hợp đồng thử việc giữa người sử dụng lao động với người lao động là không bắt buộc nên việc giữa bạn với công ty A không có ký hợp đồng thử việc là không trái quy định về pháp luật lao động mà có thể thông qua dưới hình thức hợp đồng bằng lời nói
.
Thứ hai, do bạn và công ty A không đưa ra thời gian thử việc cụ thể nhưng căn cứ vào thời gian bạn đưa ra ở trên thì mặc nhiên chúng tôi hiểu rằng thời gian thử việc của bạn là không quá 30 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động .

Điều 27 Bộ luật lao động về thời gian thử việc :
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ..

Sau thời gian thử việc , tức tháng tiếp theo đó bạn vẫn tiếp tục làm và công ty A cũng không hề có thông báo gì về việc thông qua hay không thông qua kết quả thử việc của bạn và cũng không hề có thông báo về việc ký hợp đồng chính thức với bạn .Như vậy ,thì chúng tôi có thể hiểu rằng công ty A mặc nhiên thừa nhận bạn đã hoàn thành tốt thời gian thử việc và công nhận bạn là nhân viên chính thức mặc dù chưa có ký chính thức hợp đồng mà dưới hình thức Hợp đồngbằng lời nói..

Đồng thời chúng tôi có thể xác định rằng  việc bạn đang làm tại công ty A là loại hợp đồng  không xác định thời hạn theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động về các loại hợp đồng lao động: .

“ Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng”

Như vậy , trong trường hợp này  bạn đang làm việc tại công ty A với loại hợp đồng không xác định thời hạn nên khi bạn muốn nghỉ việc ,không muốn tiếp tục công việc (tức đơn phương chấm dứt hợp đồng ) với công ty A thì bạn phải làm đơn xin nghỉ việc và báo cho công ty A trước 45 ngày làm việc để công ty A biết và sắp xếp công việc của họ.Cụ thể được quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2013

“ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *