Đóng BHXH 6 tháng không liên tục có được hưởng chế độ thai sản không?

Khi mang thai và sinh con, sức khỏe của người lao động nữ bị giảm sút, vì vậy, pháp luật đặt ra chế độ thai sản nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động. Vậy điều kiện để hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc như sau:

1. Tư vấn quy định của pháp luật về chế độ thai sản

Trong thời gian mang thai, lao động nữ bị suy giảm cả về mặt sức khỏe và tâm lý, vì vậy cần thiết phải đặt ra vấn đề ban hành các quy định của pháp luật nhằm ưu tiên bảo vệ họ trong quá trình mang thai. Vậy lao động nữ trong thời gian thai sản được hưởng những quyền lợi cụ thể như thế nào? Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này có thể liên hệ tới Luật Sư Toàn Quốc, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

– Khi mang thai, người lao động nữ có thể được hưởng những chế độ gì?

– Điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật

– Nếu quá trình đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh không liên tục thì có được hưởng chế đọ thai sản không

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 0926 220 286 , bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại một số tình huống tư vấn sau đây:

2. Tư vấn vê trường hợp hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH không liên tiếp

Nội dung tư vấn: Mình xin hỏi về chế độ hưởng thai sản của mình như sau: Mình bắt đầu đi làm và đóng bảo hiểm từ cuối năm 2014 đến đầu 2016 thì nghỉ việc và chưa nhận bảo hiểm thất nghiệp. Đến khoảng tháng 3 năm 2016, mình bắt đầu đi làm lại và tiếp tục đóng bảo hiểm, sau đó đến tháng 3 năm 2017 thì mình nghỉ việc, nhưng mình vẫn được đóng bảo hiểm của tháng 3 đó. Mình tiếp tục xin vào làm tại 1 công ty khác, nhưng bỏ 1 tháng 4 thử việc mình không được đóng bảo hiểm, sau đó mình có bầu và mình được công ty đóng bảo hiểm được 5 tháng nữa thì mình sinh em bé. Như vậy xin hỏi luật sư trong trường hợp của mình như thế mình có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;…

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con…”.

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: 

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. 

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định. 

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định. “

Như vậy, nếu bạn đóng đủ 6 tháng BHXH bắt buộc (6 tháng đóng BHXH có thể liên tục hoặc không liên tục) trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *