Đóng BHXH được 15 năm có được về hưu trước tuổi không?

Xin hỏi luật sư mẹ tôi năm nay 51 tuổi công tác trong ngành giáo dục là giáo viên mầm non sức khỏe bình thường đóng bảo hiểm được 15 năm, hiện nay đang có chế độ về hưu trước thời hạn, thì me tôi có được hưởng nguyên lương và được hưởng những chế độ như thế nào ạ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của mẹ bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Chế độ về hưu trước tuổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập không phải trường hợp do suy giảm khả năng lao động được quy định theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Cụ thể, Điều kiện cần thiết để cán bộ, công chức, viên chức được xét hưởng chế độ theo Nghị định này và chính sách về hưu trước tuổi là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đơn vị dư dôi do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự, Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác…theo quy định tại Điều 6 của nghị định.

Trường hợp phía cơ quan mẹ bạn làm việc, không có quyết định về việc tinh giản biên chế thì mẹ bạn không được xét đến việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định này.

Trường hợp, phía cơ quan có quyết định về tinh giản biên chế thì mẹ bạn được xét hưởng chính sách về hưu trước tuổi với điều kiện:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, điều kiện để được xét nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định đối với mẹ bạn:

Có đủ 20 năm đóng BHXH

Trên 53 tuổi sẽ được xét chính sách lương hưu trước tuổi tại Khoản 4 Điều 8

Trên 50 tuổi được xét chính sách theo Khoản 2 của Điều 8:

Mẹ bạn hiện giờ đang là 51 tuổi, nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, thì mẹ bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

Với điều kiện hiện tại của mẹ bạn, chỉ có thể được hưởng chính sách thôi việc ngay:

Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng của mẹ bạn= 0,3 tháng tiền lương +  (1,5×15)= 22,8 tháng tiền lương hiện hưởng.

Tóm lại, trên đây là các phương án chúng tôi đặt ra do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin, tuy nhiên, với nhưng gì bạn cung cấp thì mẹ bạn sẽ không được hưởng chính sách về hưu trước tuổi, có thể hưởng chính sách thôi việc ngày với những khoản trợ cấp như trên đã tính nếu cơ quan có nhu cầu về tinh giản biên chế.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *