Giải quyết trường hợp viên chức nghỉ việc theo chính sách tinh giảm biên chế

Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Tôi 57 tuổi sinh năm 1958, dạy học THPT vùng thị trấn đồng bằng từ năm 1979, đóng BHXH 36 năm, ngạch lương 15113, hệ số lương 4,98, chức vụ 0,3, vượt khung 0,9. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108 với lý do có thể coi là dôi dư. Vậy xin hỏi: 1. Tôi có thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108 không? 2. Vui lòng cho biết cách tính chế độ và lương hưu Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;
2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.
4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).
5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.
6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội”.

Bạn là giáo viên tại trường cấp 3 là viên chức trong đơnn vị sự nghiệp công lập, do đó bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Khi bạn xin nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế thì sẽ được nghỉ theo 2 trường hợp: chính sách về hưu trước tuổi hoặc chính sách thôi việc. Bạn 57 tuổi đủ điều về số tuổi áp dụng chính sách nghỉ hưu. Bạn dạy học ở thị trấn đồng bằng thì sẽ có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *