Giáo viên muốn về hưu sớm do sức khoẻ không đảm bảo thì có được hưởng lương hưu không?

Chào tổng đài luật sư nhờ tư vấn về trường hợp giáo viên muốn về hưu sớm do sức khoẻ không đảm bảo thì có được hưởng lương hưu không? Nội dung tư vấn như sau: Tôi sinh ngày 30/10/1965 , tôi làm nghề dạy học học đến nay được 28 năm hiện đang hưởng hệ số lương là 4,98 và hưởng 2% phụ cấp chức vụ. Hiện nay do sức khỏe không đảm bảo nên tôi muốn về hưu sớm. Vậy xin tổng đài cho tôi biết tôi sẽ được hưởng lương và trợ cấp như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:
Theo quy định về chế độ được hưởng lương hưu thì ở độ tuổi của chị ( mà chị về hưu không thuộc các trường hợp tinh giản biên chế) thì chị sẽ được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng nếu thuộc một trong hai trường hợp suy giảm sức khoẻ sau:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu.

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi  đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Còn nếu như chị không thuộc các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi như trên thì chị có thể làm thủ tục bảo lưu để khi đủ tuổi về hưu chị sẽ được hưởng lương hưu kể từ thời điểm đủ tuổi đó. Như vậy, cho tới khi chị đủ tuổi được hưởng lương hưu thì chị sẽ được hưởng mức lương hưu theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

Điều 52. Mức lương hưu hàng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *