Giáo viên tiểu học, có được hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?

Tôi là giáo viên tiểu học (hệ số lương của tôi là 2,10), tôi ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với Phòng Giáo dục thành phố (từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2013) sau thời gian đó thì Phòng giáo dục ký gia hạn hợp đồng với tôi, nội dung có ghi rõ là gia hạn đến khi nào Phòng giáo dục hoặc sở nội vụ có tổ chức xét hoặc thi công chức, nhưng đến hiện tại thì Phòng giáo dục vẫn chưa có tổ chức kỳ thi nào cả.

Như vậy trường hợp của tôi có được tăng thêm 8% lương theo nghị định số 17/2015/NĐ-CP hay không?

Nhưng đến hiện tại thì Phòng giáo dục vẫn chưa có tổ chức kỳ thi nào cả. Như vậy trường hợp của tôi có được tăng thêm 8% lương theo nghị định số 17/2015/NĐ-CP hay không?

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về Đối tượng áp dụng

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015;…

Do chị không nói rõ, chị đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo loại hợp đồng gì: hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc.

Hợp đồng lao động được xác lập giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Hợp đồng làm việc được xác lập sau khi chị vào biên chế Nhà nước, là viên chức, hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.

Trường hợp của chị, chị đang làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng chưa được được vào biên chế Nhà nước, vẫn đang làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, nhưng không phải làm việc theo công việc được quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, do đó, chị không thuộc đối tượng được tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP

Trường hợp chị làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc, thì chị thuộc đối tượng được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định. “Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010”. Với trường hợp này, chị được tăng lương thêm.

Tuy nhiên, nếu chị đang được hưởng lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 mức lương tối thiểu thì dù chị có thuộc đối tượng quy định trên chị vẫn không được hưởng lương tăng thêm theo Nghị định này.

Do đó, chị có thể xem xét đối chiếu với trường hợp của chị để biết được chị có thuộc đối tượng được tăng lương thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP hay không.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *