Giáo viên trung học phổ thông đi chấm thi tuyển giáo viên có được quy đổi ra tiết dạy không?

Giáo viên trung học phổ thông được Sở giáo dục và đào tạo điều động đi làm công tác chấm thi tuyển dụng giáo viên thì có được quy đổi ra tiết dạy không?

Nội dung tư vấn: Thưa Luật sư, Tôi là giáo viên dạy Toán THPT , định mức số tiết dạy là 17 tiết/tuần. Hiện tôi được Nhà trường phân công dạy 20 tiết/tuần: Thứ Ba: 6 tiết, Thứ Tư: 6 tiết, Thứ Năm: 4 tiết và Thứ Bảy : 4 tiết. Bình thường, so với quy định mỗi tuần tôi dư 3 tiết. Tuần thứ 2 của tháng 01/2018, Sở Giáo dục điều động tôi đi làm công tác chấm thi tuyển dụng giáo viên 02 ngày: Thứ Ba và Thứ Tư, nên tuần đó tôi chỉ dạy 8 tiết. Khi khai tăng giờ tháng 01/2018, tôi vẫn khai như bình thường, tuần thứ 2 cũng dư 3 tiết. Khi duyệt tăng giờ tháng 01/2018, Ban giám hiệu gạch bỏ 3 tiết mà tôi đã khai dư ở tuần thứ 2, với lý do là tôi đi công tác nên không dạy 02 ngày Thứ Ba và Thứ Tư và chỉ dạy có 8 tiết.  Cũng xin nói thêm là trong 2 ngày chấm thi tôi không được quy đổi số tiết chấm thi ra tiết dạy. Như vậy Ban giám hiệu xem việc đi công tác là nghỉ dạy. Xin hỏi Ban giám hiệu KHÔNG duyệt cho tôi dư 3 tiết ở tuần 2 của tháng 01/2018 có đúng không. Xin chân thành cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ vào thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Điều 6 có quy định về định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của giáo viên trung học phổ thông phải giảng dạy trong một tuần là 17 tiết, do đó việc nhà trường quy định bạn dạy 20 tiết là dư 3 tiết.

Theo như bạn cung cấp, vào tuần thứ 2 của thág 01/2018 bạn được Sở Giáo dục điều động đi làm công tác chấm thi tuyển dụng giáo viên 02 ngày nhưng không được quy đổi số tiết chấm thi ra tiết dạy. Căn cứ vào Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông về việc quy đổi các hoạt động chuyển môn ra tiết dạy gồm những hoạt động sau:

Điều 11. Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy

1. Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.

2. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra, thời gian làm việc quy đổi được tính theo Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;

b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức;

c) Báo cáo ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án/kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo) thì mỗi tiết báo cáo thực tế được tính bằng 1,5 tiết dạy định mức;

d) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục.

…”

Cộng tác viên thanh tra giáo dục được quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục như sau:

Điều 2: Cộng tác viên thanh tra giáo dục

Cộng tác viên thanh tra giáo dục bao gồm:

1. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên là công chức, viên chức trong ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra, có đủ tiêu chuẩn theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục, trưng tập làm nhiệm vụ thanh tra.

2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục theo vụ việc là công chức, viên chức trong và ngoài ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra giáo dục, được trưng tập tham gia đoàn thanh tra theo vụ việc.”

Như vậy, các hoạt động chuyên môn nêu trên không có trường hợp “đi chấm thi tuyển giáo viên” nên công việc đó sẽ không được quy đổi ra tiết dạy. Do đó, khi bạn “khai tăng giờ tháng 01/2018, vẫn khai như bình thường, tuần thứ 2 cũng dư 3 tiết” là bạn đã làm không đúng, bạn chỉ được khai đã dạy 8 tiết vào tuần thứ 2 của tháng 01/2018 và không được khai dư ra 3 tiết. Việc bạn đi chấm thi tuyển giáo viên có thể được hưởng trợ cấp từ Sở giáo dục chứ không được quy đổi ra tiết dạy.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *