Hạn chế năng lực, bị chuyển công tác, có thể nghỉ việc theo Nghị định 108 không?

Tôi đang thuộc điều 6 của NĐ trường hợp là: tôi là chuyên viên có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ (2013-2014) nhưng còn hạn chế về năng lực tại 01 phòng thuộc biên chế của cơ quan nhà nước

Nhưng vào cuối tháng năm 2014 tôi đã được bố trí sang 01 phòng ban khác, nhưng lúc này từ chuyên viên sang làm viên chức. thời gian gần đây có thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP, lúc đầu do nghĩ tôi đã chuyển nhiệm vụ công tác nên không cho vào danh sách tinh giảm biên chế. Nhưng bên phòng nội vụ yêu cầu vẫn cho tôi vào danh sách.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp tôi có phải tinh giảm biên chế không? có bị đuổi việc không?

Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

Do anh không nói rõ những thông tin cá nhân: năm sinh, thời gian vào viên chế và đã tham gia BHXH được bao nhiêu năm, để biết được rõ anh có thuộc đối tượng được xét hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hay không.

Theo Điều 6 Nghị định 108/NĐ-CP:

Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Với thông tin anh cung cấp, anh có 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực, anh thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 của Nghị định.

Về chính sách được nghỉ hưu trước tuổi dành cho đối tượng thuộc Điều 6 của Nghị định:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, điều kiện để được xét hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định là:

Đạt độ tuổi tối thiểu theo quy định trên tùy thuộc vào điều kiện làm việc.

Bắt buộc phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Do đó, anh không nói rõ anh đang đạt độ tuổi nào, và có thời gian đóng BHXH là bao nhiêu, nên anh có thể tự căn cứ theo quy định trên để xét xem bản thân có đủ điều kiện để xét tinh giản biên chế và hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hay không.

Trường hợp khác, anh chưa đạt độ tuổi đã quy định tại Điều 8 để hưởng chính sách về hưu trước tuổi và cũng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, nhưng do điều kiện về năng lực trình độ và cơ quan có nhu cầu về dư dôi biên chế, tinh giản biên chế để thay đổi cơ cấu nhân sự (có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc này), thì anh cũng có thể được xét tinh giản biên chế và hưởng chính sách thôi việc ngay.

Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Tóm lại, khi cơ quan đã có quyết định về tinh giản biên chế, anh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về độ tuổi, số năm đóng BHXH, trình độ năng lực thì anh cũng có thể phải nghỉ việc theo chế độ tinh giản biên chế của cơ quan.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *