Hệ số lương tăng thêm của viên chức tập sự

Luật sư tư vấn về hệ số lương của viên chức đang trong thời gian tập sự tại đơn vị sự nghiệp công lập để tính tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP. Nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị tôi có trường hợp viên chức đang trong thời gian tập sự hưởng 85% lương HS:2,34; vậy khi tính tiền lương tăng thêm cho đối tượng này thì hệ số lương tính hưởng là 2,34 hay 1,989? do HS lương hiện hưởng là 1,989 trong khi HS theo ngạch, bậc lại là 2,34. Tôi rất băn khoăn trong trường hợp này mong được luật sư trả lời rõ?

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tới cho công ty chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của chị như sau:

Căn cứ vào điều 1 của Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định này chính là:

1. Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Theo quy định trên thì viên chức đang tập sự tại đơn vị chỗ chị sẽ được thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 17/2015/NĐ-CP trên, cùng với đó thì viên chức này đang được hưởng 85% lương hệ số 2,34 tức đang được hưởng lương theo hợp đồng lao động với hệ số là 1,989. Cho nên, cần căn cứ vào mức lương được hưởng hiện tại trong hợp đồng lao động được ký với đơn vị sự nghiệp là 1,989 chứ không tính theo hệ số 2,34.

Vậy nên, với trường hợp này thì khi tính tiền lương tăng thêm cho đối tượng viên chức này thì hệ số lương tính hưởng sẽ là 1,989.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *