Hình thức của hợp đồng hợp tác quy định thế nào?

Kính gửi Luật Sư, cho tôi hỏi về hợp đồng hợp tác như sau: Tôi và 1 người bạn góp vốn mở cửa hàng kinh doanh ,như vậy cả 2 đứng tên đồng sở hửu tài sản ,giấy phép kinh doanh,nộp thuế …hay 1 trong 2 người cũng được?Có cần phải làm hợp đồng hợp tác khinh doanh ko?nếu ko có hợp đồng hợp tác thì khi có tranh chấp xảy ra có được phân chia tài sản hợp tác này không? Cảm Ơn Luật Sư

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

Hiện nay các bạn đang có nhu cầu về việc đóng góp tài sản để thực hiện công việc nhất định. Do đó việc thỏa thuận hợp tác này phải được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 504 Bộ luật dân sự 2015

“Điều 504. Hợp đồng hợp tác

1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.”

Việc lập thành văn bản là quy định bắt buộc của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi xảy ra tranh chấp. Do đó, các bạn nên lập hợp đồnghợp tác và bao gồm các nội dung cơ bản theo quy định tại Điều 505 Bộ luật dân sự 2015 như sau

“Điều 505. Nội dung của hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích, thời hạn hợp tác;

2. Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;

3. Tài sản đóng góp, nếu có;

4. Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;

5. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;

6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;

7. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;

8. Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;

9. Điều kiện chấm dứt hợp tác.”

Trường hợp không lập hợp đồng hợp tác thì khi xảy ra tranh trấp, Tòa án sẽ giải quyết dựa vào việc các bên chứng minh các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình.

Các bạn có quyền thỏa thuận đứng tên đồng sở hữu đối với các tài sản chung hoặc ủy quyền cho một người theo quy định của pháp luật dân sự.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *