Hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần?

Tôi là A năm nay 29 tuổi hiện giờ sinh sống tại Cao Bằng tôi muốn nhờ tư vấn về điều kiện và hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định. Tôi đã có khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Hà nội từ năm 2009 đến năm 2013, do điều kiện gia đình nên đã nghỉ việc về quê sinh sống. Trong thời gian làm việc tôi có được công ty đóng BHXH là 3 năm.

Do thời gian nghỉ việc đã lâu nên hiện giờ tôi chỉ còn giữ sổ BHXH, quyết định nghỉ việc hay chấm dứt hợp đồng đã thất lạc. Nay tôi có nhu cầu xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần thì có thể dùng giấy tờ gì? Có thể dùng giấy tờ cam kết nào thay cho quyết định thôi việc không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, trường hợp của bạn có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo điểm c khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: “Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”.

Thứ hai, thành phần hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần như sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính);

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (Mẫu số 14-HSB, bản chính);

– Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.

– Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội.

– Bản dịch Tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.
Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Như vậy, căn cứ vào quy định như trên về thành phần hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Thì đối với trường hợp của bạn chỉ cần:

– Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính);

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (Mẫu số 14-HSB, bản chính);

Còn đối với quyết định nghỉ việc chỉ cần đối với trường hợp người đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội (trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *