Hỏi tư vấn về tạm hoãn thực hiện hợp đồng

Chào luật sư em là một viên chức làm tại bệnh viện, em được lệnh khám nghĩa vụ quân nếu em trúng tuyển rồi đi 24 tháng về em còn được làm việc tại đây không? Quy định trường hợp của em thế nào? Chờ tư vấn, xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 3 Điều 28 Luật viên chức quy định việc hoãn thực hiện hợp đồng sẽ được áp dụng theo Bộ luật lao động.

Theo đó, Điều 32 Bộ luật lao động quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gồm:

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Về việc nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ theo các quy định trên thì trường hợp bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, trong thời hạn 15 ngày bạn phải có mặt tại nơi làm việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *