Hỏi tư vấn về thời gian làm việc được hưởng trợ cấp thôi việc

Nhờ văn phòng giải đáp giúp tôi về hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Tôi vào làm nhân viên chính thức, không phải thử việc cho một công ty từ tháng 6-2013. Do đang trong quá trình ổn định và sắp xếp nhân sự nên đến tháng 9-201x công ty mới ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với tôi.

Lúc đó tôi có hỏi giám đốc công ty là việc ký hợp đồng chậm trễ so với thời gian tôi vào làm việc có ảnh hưởng đến vấn đề trợ cấp sau này khi tôi nghỉ việc không? Giám đốc trả lời là không ảnh hưởng vì việc ký HĐLĐ là để mọi người yên tâm và để mua BHXH. Đến tháng 7-2014, tôi làm đơn xin nghỉ và cũng đã báo trước 30 ngày. Nhưng khi tôi nghỉ, công ty không thanh toán tiền trợ cấp thôi việc với lý do là chưa hết hạn HĐLĐ (giám đốc công ty lúc này là một người mới). Xin vui lòng trả lời giúp trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo những thông tin bạn cung cấp, có thể nhận thấy, HĐLĐ của bạn ký với công ty là hợp đồng lao động xác định thời hạn một năm. Theo đó, thời gian làm việc thực tế của bạn là từ tháng 6-2013, nhưng HĐLĐ là bắt đầu từ tháng 9-2013. Như vậy, trên phương diện pháp lý, bạn mới làm việc cho công ty được 10 tháng.

Theo quy định của pháp luật về trợ cấp thôi việc, tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2012:

“Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”

Do vậy, bạn chưa đủ thời gian làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên theo luật định. Nếu bạn có đủ cơ sở để chứng minh bạn làm việc thực tế từ tháng 6-2013, thì thời gian làm việc của bạn có thể được xem xét lại đủ 12 tháng. Tuy nhiên, việc bạn viết đơn xin nghỉ việc là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu không có lý do phù hợp với quy định về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động, thì bạn thuộc vào trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Vì thế, dù bạn có chứng minh được mình đã làm việc thực tế đủ 12 tháng tại công ty, thì bạn vẫn không được hưởng trợ cấp thôi việc do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *