Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Xin chào Tổng đài tư vấn luật Toàn Quốc! Tôi muốn xin tổng đài tư vấn cho tôi về trường hợp chế độ nghỉ hưu trước tuổi như sau: Xin thưa: Chồng tôi năm nay theo tuổi hồ sơ công tác là 56 tuổi, thời gian đóng BHXH là 34 năm, làm việc tại một công ty vốn của nhà nước là 50%, tôi có nghe năm 2016 sẽ thay đổi về chế độ nghỉ hưu.

Chồng tôi dự tính năm 2017 sẽ nghỉ hưu trước tuổi 2 năm. Do tôi không hiểu biết về chế độ của luật BHXH, nên tôi xin được tổng đài tư vấn xem từ nay cho đến năm 2017 nên nghỉ vào thời điểm nào là có lợi có lợi hay là nên làm đủ công tác tức năm 2019 mới nghỉ? Rất mong nhận được Tổng đài của Luật Sư Toàn Quốc tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Chào bác, cảm ơn bác đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty luật Toàn Quốc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 51 và Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đủ 50 tuổi trở lên sẽ được hưởng chế độ lương hưu trước tuổi.

Điều 51 quy định như sau:

“…Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1.Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Điều 52 quy định về mức lương hưu hàng tháng, tại khoản 2 có quy định: “Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%”.

Do đó, tính ở thời điểm hiện tại, nếu như chồng của bác muốn về hưu sớm và muốn hưởng lương hưu ngay thì chỉ có chế độ về hưu do suy giảm khả năng lao động là tối ưu nhất.

Còn đối với luật mới, tức là Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2016 sẽ thay thế Luật bảo hiểm xã hội 2006, thì đối với trường hợp hưởng chế độ này cũng có những đổi mới nhất định.

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “a, Từ ngày 01 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”.

Mức lương hưu hàng tháng tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng có những điểm mới, cụ thể tại Điều 56 Luật này có quy định như sau:

1. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó thì cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động có đủ điều kiện đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng  đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a, Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, năm 2022 trở đi là 20 năm;

b, Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%…”

Với quy định trên, có thể thấy luật bảo hiểm xã hội mới khi có hiệu lực thi hành thì nếu nghỉ hưu trước tuổi thì bác sẽ bị giảm 2% đối với mỗi năm nghỉ trước tuổi. So với luật cũ thì đã giảm hơn 1%. Tuy nhiên, để xác định từ nay cho đến năm 2019, bác nghỉ vào thời điểm nào là có lợi nhất thì theo cách tính như trên, bác nên cân nhắc nghỉ khi làm đủ năm công tác, tức là đến năm 2019.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *