Hỏi về chế độ hưu trí khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm bắt buộc.

Tôi có một số vướng mắc về chế độ hưu trí. Mong Luật sư tư vấn giúp. Tôi sinh năm 1983 đã tham gia đóng BHXH quá trình như sau: Tháng 2/2002 đến 12/2008: lương đóng 1.020.600; tháng 1/2009 đến 9/2009: lương đóng 1.304.100; tháng 10/2009 đến 12/2009: lương đóng 1.428.300; tháng 1/2010 đến 12/2010: lương đóng 1.676.700

Tháng 1/2011 đến 2/2012: lương đóng 2.484.000; Tháng 1/2013 đến 12/2013: lương đóng 2.247.000; Tháng9/2014 đến 1/2015: lương đóng 2.784.000

Tôi xin quý công ty cho tôi hỏi 1 số vấn đề như sau ạ:

1, từ 2/2002 đến 2/1012 tôi làm công nhân cho công ty sản xuất gạch men thì có được coi là ngành nghề độc hại ko ạ? và ngành kỹ thuật viên X quang có được coi là ngành nghề độc hại ko? nếu được thì xin hỏi quý công ty rằng tôi tham gia BHXH đủ 15 năm thì có đc hưởng chế độ hưu ko?

2. Nếu tôi rút BHXH 1 lần thì số tiền được trợ cấp là bao nhiêu?

3. Đến 40 tuổi tôi muốn tham gia đóng BHXH đến 60 tuổi là 20 năm thì khi đó tôi có được hưởng chế độ lương hưu không?

4. Nếu để có sự lựa chọn thì xin quý công ty tư vấn giúp tôi rằng nên bảo lưu năm đóng BHXH hay lấy BHXH 1 lần sau đóng sổ mới. vì tôi hiện giờ đã xin nghỉ việc về tự kinh doanh mà tiếp tục đóng liên tục đến khi năm tôi đủ 60 tuổi thì chi phí quá lớn. còn nếu tôi bảo lưu năm đóng sau khoảng 10 năm nữa tôi đóng tiếp có được cộng dồn không?

Nhờ công ty tư vấn trong trường hợp của tôi nên làm như thế nào là hợp lý nhất để sau tôi đỡ thiệt thòi ạ. xin cảm ơn quý công ty.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trước hết, cần xác định bạn đã có khoảng hơn 10 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tính đến năm 2015 bạn mới chỉ 32 tuổi.

Về từng vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Căn cứ vào danh mục danh mục nghề – công việc nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm & đặc biệt  nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm Do Bộ LĐTBXH ban hành & đang có hiệu lực thi hành, thì công việc làm công nhân sản suất gạch men và kỹ thuật viên X quang không thuộc danh mục nêu trên.

Vấn đề 2:
Nếu bạn rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong năm 2015.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Mức tiền lương, tiền công bình quân để tính bảo hiểm xã hội một lần được xác định là mức trung bình tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2006 trở về trước và mức tiền lương, tiền công mà người sử dụng lao động quyết định từ sau năm 2006.

Mức hưởng bảo hiểm một lần được tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chứ không phải số tiền lương bạn đóng bảo hiểm cụ thể. Bởi vậy, chúng tôi không thể đưa ra số tiền cụ thể mà bạn được hưởng  khi rút bảo hiểm một lần. Song bạn có thể dựa vào quy định trên để tự tính được số tiền được hưởng bảo hiểm một lần là bao nhiêu.

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì “c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;”. Bởi vậy, nếu bạn có ý định xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì bạn cần làm thủ tục để rút bảo hiểm ngay trong năm 2015.

Vấn đề 3 và vấn đề 4:

Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Điều 40. Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có quy định:

“1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất…”

Căn cứ theo những quy định trên thì bạn hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện “là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động” (Khoản 5 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội). Do vậy, bạn có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và 2 khoảng thời gian này sẽ được cộng dồn để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

Do thời điểm bạn được hưởng chế độ hưu trí là thời điểm Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực, bởi vậy mức lương hưu được quy định như sau:

Điều 56 quy định về Mức lương hưu hằng tháng:

“…2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%

Như vậy, tùy thuộc bạn nghỉ hưu vào năm nào sẽ tương ứng với mức lương hưu bạn được hưởng vào năm đó.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *