Hỏi về chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ

Thưa Luật sư: Em có tí thắc mắc về chệ độ bảo hiểm xã hội rất mong luật sư giúp đỡ và tư vẫn giúp em. Tháng 2/2006 em nhập ngũ đến tháng 6/2008 thì em xuất ngũ. em vào nhập học tại trường Đại học vinh. năm 2012 em ra trường. Năm 2013 em được tuyển dụng làm việc tại trường trung cấp. Đến tháng 7 năm 2015 em muốn chuyển công tác nhưng trong luật viên chức quy định phải đủ 60 tháng làm việc không kể thời gian tập sự thì mới đủ để xét từ viên chức sang công chức.

Trong quyết định xuất ngũ ngày 30 tháng 6 năm 2008 của em có gi như sau:

Quyền lợi được hưởng:
Trợ cấp xuất ngũ: 540,000 x 5 = 2,700,000 đồng
Trợ cấp học nghề: 3,000,000 đồng.
Tiền tàu xe: 20,000 đồng.
chia tay : 5000 đồng
tiền ăn đường là: 75,000 đồng.
Phụ cấp thêm là : 750. 000 đồng.

Em muốn hỏi luật sư là đấy có phải là tiền bảo hiểm xã hội của em không hay chế độ khác. Và nếu đó không phải là tiền bảo hiểm xã hội được hưởng thì em có được cộng dồn bảo hiểm xã hội để được hưởng thời gian công tác hay không? nếu được thì theo Thông tư hay Nghị định nào?
Em xin cảm ơn Luật sư

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc xét tuyển từ viên chức thành công chức.

Điều 58 Luật viên chức năm 2010 quy định về Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

“1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;…”

Căn cứ theo quy định trên, bạn chỉ cần có đủ 5 năm trở lên làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thì xẽ được xét tuyển thành công chức. Song bạn cần hiểu rằng công việc tại đơn vị sự nghiệp (với tư cách là viên chức) phải phù hợp với ngạch công chức mà bạn muốn xét tuyển. Do đó, khoảng thời gian bạn tại ngũ sẽ không được tính là thời gian thâm niên công tác để xét tuyển công chức.

Song, bạn có thể tham khảo thêm một số chính sách ưu tiên với quân nhân xuất ngũ tại một số văn bản sau: Luật sỹ quan quân đội năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2008; Nghị định 21/2009/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC.

Thứ hai, về các khoản trợ cấp khi xuất ngũ.

Theo thông tin bạn liệt kê, thì các khoản bạn được trả khi xuất ngũ là các khoản trợ cấp khi bạn xuất ngũ và chưa bao gồm bảo hiểm xã hội.

Căn cứ tại khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội khi phục vụ trong quân đội mà bạn chưa rút sẽ được cộng dồn với thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *