Hỏi về điều kiện để được hưởng lương hưu và cách tính lương hưu

Chế độ hưu trí là chế độ chi trả khi người lao động đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và đạt đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật bảo hiểm. Hiện nay, chế độ này đang nhận được sự quan tâm của người tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt là những người sắp đến độ tuổi nghỉ hưu.

1. Luật sư tư vấn Luật bảo hiểm xã hội

Hiện nay, công ty Luật Sư Toàn Quốc có cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng liên quan đến các chế độ của người lao động khi tham gia bảo hiểm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các vấn đề như:

– Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động;

– Các vấn đề liên quan đến chế độ hưu trí như điều kiện hưởng chế độ hưu trí; mức hưởng chế độ hưu trí; thời điểm hưởng…;

– Điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản của người lao động;

– Các vấn đề khác liên quan đến quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động;

Nếu bạn có các vướng mắc về các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội thì có thể liên hệ tư vấn với Luật Sư Toàn Quốc theo các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc liên hệ với số Hotline 0926 220 286 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn về các chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Điều kiện hưởng chế độ hưu trí và cách tính lương hưu

Câu hỏi: Xin công ty cho tôi hỏi về điều kiện hưởng và cách tính lương như sau: Tôi là bác sĩ, sinh năm 1964, năm nay 52 tuổi bắt đầu đi làm nhà nước sau khi ra trường là năm 1989, như vậy thời gian tham gia BHXH của tôi là 25-26 năm, Nay do sức khỏe yếu, hay mệt, tôi muốn nghỉ hưu trong năm nay có được không, tôi có được hưởng lương hưu không, cách tính lương hưu trong trường hợp của tôi như thế nào. Tôi rất mong nhận được trả lời của quý công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Điều 54 luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

…”

Theo như bạn trình bày, bạn sinh năm 1964 vậy tính đến thời điểm năm 2018 là bạn được 54 tuổi, bắt đầu đi làm bác sĩ và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1989 vậy tính cho đến nay thì bạn đã tham gia đóng BHXH được 29 năm. Vậy theo quy định tại điểm a, Khoản 1 điều này bạn chưa đủ tuổi để hưởng bảo hưu trí hàng tháng. Nhưng bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đợi đến khi đủ tuổi về hưu để được nhận hưu trí hàng tháng đầy đủ.

Tuy nhiên, thông tin bạn cung cấp ban đầu cho rằng sức khỏe của bạn bị yếu, hay mệt nên trong trường hợp này nếu bạn muốn hưởng lương hưu luôn, bạn có thể giám định suy giảm khả năng lao động, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội được hướng dẫn bởi Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kiện về tuổi đời đối với nam

Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, nếu bạn bị suy giảm từ 61% khả năng lao động trở lên thì bạn có thể được hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động.

Tuy nhiên, nếu nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, bạn sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

————-

Câu hỏi thứ 2 – Điều kiện, mức lương hưu về hưu trước tuổi khi về trong năm 2017 và năm 2021?

Xin chào các luật sư tôi xin hỏi các luật sư về trường hợp của chú tôi xem nghỉ hưu trước tuổi trong năm nay có lợi hơn so với năm 2021 mới về hưu cụ thể như sau:Chú tôi năm nay là 51 tuổi và đã có 21 năm đóng BHXH chú làm công nhân trong 1 cơ quan sản xuất nông nghiệp. Đang đóng BHXH bậc 6 (bậc cuối của hệ công nhân) nhưng mới đóng được 2 năm ở bậc này. Như tôi được biết theo luật BHXH mới được áp dụng thì từ ngày 1/1/2018 trở đi thời gian đóng BHXH sẽ nâng lên 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ.

Vậy trong trường hợp của chú tôi thì nếu trong năm 2017 này nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương được hưởng sau khi nghỉ chế độ là được bao nhiêu %, cách tính lương, bậc lương được hưởng như thế nào. Và nếu đến năm 2021 lúc đó chú tôi được 55 tuổi, 25 năm đóng BHXH và đóng BHXH bậc 6 được 6 năm lúc đó mới xin nghỉ chế độ thì được hưởng bao nhiêu %… So với việc xin nghỉ chế độ trong năm 2017 này thì có hơn, thiệt gì?Kính mong các luật sư xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ giải thích giúp cho chú tôi trong thời gian sớm nhất.Trân trọng cám ơn các vị !

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

>> Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Luật BHXH

>> Điều kiện và cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, trường hợp của chú ban sẽ không đủ điều kiện để giải quyết chế độ về hưu trước tuổi trong năm 2017. Trường hợp năm 2021 muốn về hưu (tức 55 tuổi) cần đáp ứng thêm điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động từ 61% sức khỏe trở lên. Nếu đủ điều kiện về hưu trước tuổi thì sẽ nhận được mức hưởng lương  bằng 59% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. (19 năm đầu tính bằng 45 %, sau đó mỗi năm đóng thêm bảo hiểm sẽ cộng thêm 2%).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về điều kiện để được hưởng lương hưu và cách tính lương hưu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến để được tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *