Hỏi về điều kiện hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội

Xin chào quý Công ty. Tôi công tác tại công ty TNHH. Sinh ngày 30.01.1956. Đóng BHXH từ tháng 1.1995 đến nay đã đủ 20 năm. Tôi bị TNLD mất SLD 61%. Vậy xin hỏi nếu tháng 7/2015 tôi xin nghỉ hưu thì chế độ có được hưởng trọn theo chính sách không hay phải cố chờ đến 30.10.2016. Xin được tư vấn cụ thể. Trân trọng kính chào.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 2 LBHXH 2006 quy định về người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Theo thông tin mà anh cung cấp thì anh làm việc tại công ty TNHH có thể nhận định anh thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 ĐIều 2 LBHXH 2006.

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu.

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.” (Khoản 1 Điều 50 LBHXH 2006).

Như vậy, để được hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện:

– Điều kiện về thời gian đống bảo hiểm xã hội: 20 năm trở lên.

– Điều kiện về độ tuổi của người lao động: trường hợp anh là nam giới thì phải đủ sáu mươi tuổi (trường hợp thông thường) và đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
Đối chiếu với trường hợp của anh:

Anh tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1 năm 1995 (đến tháng 1 năm 2015) nên đã đáp ứng được điều kiện thứ nhất về thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Anh sinh ngày 30-1-1956, vậy phải đến ngày 30-1-2016 mới đủ điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nếu anh là lao động thuộc trường hợp tại điểm b khoản 1 Điều 50 thì điều kiện về độ tuổi là đủ 55 tuổi vậy thời điểm anh đủ điều kiện về độ tuổi là ngày 30-1- 2011.

Trên cơ sở đó, anh cần xét xem mình thuộc đối tượng nào để xác định điều kiện được hưởng lương hưu của mình.

Trong trường hợp anh chưa đủ độ tuổi quy định nhưng đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà muốn xin nghỉ hưu sớm thì để đảm bảo quyền lợi của mình thì anh có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đáp ứng điều kiện về độ tuổi để được hưởng lương hưu, cụ thể LBHXH 2006 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 57.Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Trên đây là nhưng quy định của pháp luật cũng như ý kiến phân tích của chúng tôi về trường hợp của anh. Hi vọng anh đã hiểu rõ vấn đề của mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *