Hỏi về điều kiện và mức hưởng đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Cho tôi hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm hiện nay tôi 54 tuổi và đang bị bệnh tai biến nhẹ nhưng tôi không có khả năng tiếp tục công tác trong cơ quan nữa. Nếu tôi xin nghỉ mà Giám đốc cơ quan duyệt với nội dung không đủ khả năng lao động thì tôi có được nghỉ trước tuổi và hưởng lương hưu như mức quy định hay không?. Hay phải đi giám định sức khỏe với mức suy giảm trên 61% mới được hưởng nguyên lương hưu 75%. Trường hợp của tôi quy định thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp bạn là người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì để hưởng chế độ hưu trí, bạn cần đáp ứng đủ điều kiện là đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”

Trường hợp bạn có 15 năm làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên thì bạn cần đáp ứng đủ điều kiện đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 50 đến 55 tuổi đối với nữ.

Trường hợp bạn là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan công an nhân dân… theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn cần đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội và điều kiện theo quy định tại Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi theo các trường hợp nêu trên, bạn có thể làm hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ hưu trí. Nếu bạn chưa đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi, bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH, chờ đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hoặc giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kiện về tuổi đời đối với nam

Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *