Hỏi về mức bình quân tiền lương để tính lương hưu hằng tháng.

Chào luật sư Tôi có một số vướng mắc khi sắp tới tôi nghỉ hưu trước tuổi. Rất mong được công ty giải đáp. Tôi sinh ngày 29/06/1966, là nữ, tham gia công tác tại DN nhà nước vào tháng 05/1985. đến tháng 3 năm 1999 Cty tôi được chuyển đổi thành công ty cổ phần và Cty trả lương theo thang bảng lương nhà nước đến tháng 7/2014 thì Cty trả lương theo thang bảng lương Cty tự đăng ký trong thời gian trở về trước hệ số lương đóng BHXH của tôi là 5,65 x 1.150.000( đủ 5 năm),

Còn từ tháng 7/2014 hệ số lương của tôi theo mức Cty tự đăng ký là 3,4 x 2.150.000. Như vây nếu tháng 12 năm 2015 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì lương hưu của tôi hàng tháng nhận được bao nhiêu, mong được tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Trước hết, về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

“Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Căn cứ theo quy định trên, thì để được hưởng lương hưu hằng tháng bác cần đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau:

Thứ nhất, bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên. Về vấn đề này bác cần làm thủ tục giám định sức khỏe.

Thứ hai, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Thứ ba, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ hoặc có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Khi đáp ứng đủ 3 điều kiện trên, bác sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Song bác cần lưu ý là do bác nghỉ hưu trước tuổi nên sẽ bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu 1% tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. (tính đến 2015 bác 49 tuổi, do vậy so với tuổi nghỉ hưu bác nghỉ hưu sớm 6 năm nên sẽ tương ứng với tỷ lệ giảm trừ là 6%)

Về mức lương hưu hằng tháng, được Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

“Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%….”

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng bác được hưởng sẽ là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm tương ứng với 15 năm, sau đó cứ mỗi năm thêm 3%, tối đa là 75%.

Do bác không nói rõ là đã có bao nhiêu năm đóng bảo hiểm xã hội, song bác làm việc từ năm 1985 (đến 2015 bác có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội) thì tính từ năm thứ 26, ngoài tiền lương hưu hằng tháng bác sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức bình quân tiền lương để tính lương hưu.

Do bác được trả lương theo chế độ lương của Nhà nước, nên căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu là 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *