Hỏi về nghĩa vụ thanh toán trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi văn phòng luật sư Xin hỏi quý văn phòng tư vấn giúp tôi sự việc như sau: Tôi công tác tại X Nam Định đã 19 năm ( kể từ khi ký HĐLĐ không xác định). Xin hỏi tôi nộp đơn chấm dứt HDLD từ ngày 10/4/2015 và xin chấm dứt từ 01/6/2015. Đến hôm nay ngày 15/6/2015 tôi mới nhận được quyết định chấm dứt HDLD của X Nam Định là đúng hay sai.

Tiền trợ cấp cho NLD khi chấm dứt HDLD tôi chưa nhận được đồng thời cơ quan y/c tôi phải ký bản thỏa thuận với nội dung sau là đúng hay sai:

– Việc thanh toán trợ cấp thôi việc phải đợi X báo cáo Tổng công ty khi nào có văn bản trả lời mới giải quyết.

– Các khoản lương còn lại từ 2014 trở về trước sẽ không được hưởng.

Kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động:

Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động phải thông báo cho người sử dụng lao động trước ít nhất 45 ngày.

Như vậy, sau thời hạn trên người lao động có thể đơn phương nghỉ việc. Nếu thực tế bạn nghỉ việc vào ngày 1/6/2015 thì quyết định chấm dứt hợp đồng lao động phải ghi ngày chấm dứt là ngày 1/6/2015.

Thứ hai, về trợ cấp thôi việc.

Do bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, vì vậy theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc được hưởng nửa tháng tiền lương.

Chủ thể ký hợp đồng lao động với bạn là bên có nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc, trong trường hợp này Bưu điện tỉnh Nam Định phải có nghĩa vụ thanh toán trợ cấp thôi việc cho bạn.

Khoản 5 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;

c) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế.

Theo quy định này thì X Nam Định có thể kéo dài  thời hạn trả trợ cấp thôi việc nhưng tối đa không được quá 30 ngày.

Thứ ba, về nghĩa vụ thanh toán tiền lương khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thanh toán tiền lương, tiền công cho những ngày người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Do vậy, bạn sẽ được thanh toán tiền lương trong những ngày làm việc cho đến khi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tức là theo quy định của pháp luật bạn sẽ được thanh toán tiền lương đến ngày 15/6/2015.

Theo đó, việc X Nam Định yêu cầu bạn phải ký vào thỏa thuận với nội dung không được thanh toán tiền lương trong năm 2014 là không đúng quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *