Hỏi về quyền lợi của người trúng đấu giá khi Nhà nước đấu giá đất?

Hỏi về quyền lợi của người trúng đấu giá khi Nhà nước đấu giá đất?

Cách đây khoảng 7-8 năm, gia đình tôi có trúng đấu giá 1 lô đất (đát nhà ở), Đấu giá do HĐND-UBND huyện tổ chức. Lúc đó theo quy hoạch thì lô đất đó là lô đầu tiên của dãy (có 3 mặt đường) nên giá đấu trúng cũng cao hơn các lô khác 30 đến 50 triệu đồng.

Đến nay theo quy hoạch mới của huyện thì lại kéo dài thêm dải đất đó ra và cho đấu giá thêm 3 lô tiếp theo nữa. Như vậy lô đất nhà tôi lại thành lô bên trong (không còn được 3 mặt đường như trước). Vậy tôi xin hỏi theo luật thì gia đình tôi có quyền được đòi hỏi quyền lợi hay khiếu nại đòi bồi thường gì không?
 

Hỏi về quyền lợi của người trúng đấu giá khi Nhà nước đấu giá đất?
Đấu giá bất động sản?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất

Trường hợp mua đất của anh là trường hợp đấu giá đất do Nhà nước bán đấu giá theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 1 Số: 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản:
 
“d) Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
 
Khi anh trúng đấu giá thì bạn sẽ có quyền lợi và trách nhiệm như quy định tại điều 14 Quyết định Số: 216/2005/QĐ-TTg:
 
“1. Quyền lợi: được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm: thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Do đó, anh sẽ phải thực hiện theo đúng theo những cam kết khi bán đấu giá.

Trong trường hợp đấu giá đất, anh sẽ được cung cấp những thông tin đầy đủ về mảnh đất về quy hoạch, diện tích đấu giá theo quy định tại điều 8 quyết định số: 216/2005/QĐ-TTg:
 
“Điều 8. Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất đấu giá.

2. Nội dung thông báo công khai gồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất. Căn cứ yêu cầu, đặc điểm, quy mô của thửa đất đưa ra đấu giá, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc công bố công khai hoặc không công bố công khai giá khởi điểm”.

Do vây, thời điểm đó anh cũng đã nắm được thông tin về mảnh đất đấu giá của mình.
 
Việc định giá khởi điểm để đấu giá sẽ căn cứ vào giá đất do UBND tỉnh quy định có tính đến các yếu tố khác như quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại điều 10 quyết định này:

“Điều 10. Giá khởi điểm và bước giá để đấu giá

1. Giá khởi điểm đấu giá

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

b) Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp việc quyết định theo thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Bước giá đấu giá là phần chênh lệch giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp với mức giá do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu tiếp theo. Căn cứ vào thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc xác định bước giá hoặc không cần quy định việc xác định bước giá cho phù hợp”.

Giá đất sẽ căn cứ vào giá của UBND tỉnh và quy hoạch sử dụng tại thời điểm đấu giá. Việc tính giá khởi điểm để đấu giá với đất mặt đường cao hơn các mảnh đất khác là có cơ sở.

Và nếu như khi đấu giá không có thỏa thuận về việc sẽ bồi thường thiệt hại khi vị trí mảnh đất của anh không còn nằm ở mặt đường (theo như quy hoạch sử dụng đất cũ) thì khả năng thành công khi anh khiếu nại về quyền lợi của mình với trường hợp này là không nhiều.
 
Việc khiếu nại bồi thường
 
Khiếu nại đòi bồi thường là quyền của anh và anh có quyền làm đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền nếu như cảm thấy quyền lợi hợp pháp của mình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong trường hợp này anh phải cung cấp được chứng cứ, căn cứ chứng minh yêu cầu của mình là hợp lý để cơ quan có thẩm quyền ( UBND huyện) xem xét và giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về quyền lợi của người trúng đấu giá khi Nhà nước đấu giá đất?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia: Việt Dũng – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *