Hỏi về quyền lợi được hưởng đối với NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi ký hợp động lao động tại một công ty của nước ngoài và làm việc tại đây từ tháng 4/2015 đến nay đã hết hợp đồng lao động (tôi ký được 2 hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm đầy đủ). Công ty không tiếp tục ký hợp đồng nữa. Vậy khi chấm dứt hợp đồng ở thời điểm này, người lao động như tôi được hưởng những quyền lợi gì không?.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hợp đồng của bạn đã hết thời hạn vì vậy hợp đồng này được chấm dứt. Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012, quyền lợi của bạn được hưởng như sau:

a, Ít nhất 15 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho bạn biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

b, Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn sẽ được người sử dụng lao động thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mình, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

c, Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của bạn.

Đồng thời theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Như vậy, bạn có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, nếu bạn có thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc tại công ty từ đủ 12 tháng trở lên thì bạn sẽ được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc, cụ thể đố là mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *