Hỏi về tăng lương đối với hợp đồng không xác định thời hạn?

Tôi tên Nguyễn Văn Nam, hiện đang công tác tại Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên. Tôi làm từ tháng 10/2006 đến nay vẫn chưa phải ký hợp đồng lần nào? vì trước khi vào tôi có công văn của SỞ nội vụ Tỉnh cho phép UBND thành phố ký hợp đồng với tôi, nhưng UBND thành phố lại ký quyết định hợp đồng lao động đối với tôi. Sau gần 10 năm công tác tôi không phải ký lại, mà cũng không được tăng lương. Vậy tôi có được coi là hợp đồng không xác định thời hạn không? và có được tăng lương không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về loại hợp đồng

Hợp đồng của bác được kí kết vào thời điểm 2006 nên sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật tại Bộ luật lao động 2002. Điều 27 Bộ luật lao động 2002 có quy định:

“1.Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồnglao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người laođộng vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Theo như bác trình bày, thì bác đã được kí hợp đồng lao động 1 lần và sau đó UBND thành phố không kí thêm lần nào nữa vì vậy theo quy định tại khoản 2 Điều khi hết hạn hợp đồng (có thể là hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng mùa vụ) mà 2 bên không có thỏa thuận để kí kết tiếp hợp đồng mới và bác vẫn đang làm việc tại Phòng kinh tế thuộc UBND thành phố thì hợp đồng sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, trong trường hợp này, hợp đông của bác đương nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Thứ hai, về việc tăng lương

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP đối tượng được tăng lương bao gồm:

“1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp”.

Do đó, nếu bác làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và là người làm việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì bác sẽ được tăng lương theo quy định tại điều này.

Về mức lương được tăng thêm và thời hạn tăng lương đã được chúng tôi tư vấn cụ thể và bác có thể tham khảo thêm trong bài viết chúng tôi tư vấn tương tự sau đây:

>> các trường hợp được tăng lương theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về tăng lương đối với hợp đồng không xác định thời hạn?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *