Hỏi về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản

Tôi đóng bảo hiểm bắt đầu từ tháng 03/2015, tôi đóng liên tục đến hết tháng 8/2015 thì nghỉ sinh. Dự sinh của tôi vào đầu tháng 13/09/2015. Vậy xin hỏi, tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Theo quy định trên thì lao động nữ mang thai, nếu đã tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian
12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

Bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2015 đến hết tháng 8/2015. Như vậy, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được đủ 6 tháng trước khi sinh con. Do vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *