Hỏi về thủ tục gộp nhiều sổ bảo hiểm xã hội thành một sổ

Trước tôi có đóng 2 năm bảo hiểm xã hội ở công ty cũ. Sau đó, tôi nghỉ việc và dừng đóng bảo hiểm được 2 năm. Giờ tôi lại đi làm ở 1 công ty khác và đã đóng bảo hiểm được hơn 1 năm ở công ty hiện tại nhưng tôi lại đóng bảo hiểm xã hội ở 1 sổ khác, Giờ tôi muốn chập 2 sổ làm một có được không?. Và phải làm những thủ tục gì?.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trong trường hợp của bạn để tiến hành gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội bạn cần có các loại giấy tờ sau:

– Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS, 01 bản).

– Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu D07-TS, 03 bản).

– Đơn của người lao động đề nghị chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ bảo hiểm xã hội về một sổ ( Mẫu D01-TS, 01 bản).

– Bản sao CMND, 01 bản.

– Sổ bảo hiểm xã hội gốc và các sổ bảo hiểm xã hội khác kèm đầy đủ các giấy tờ rời và mẫu 07/SBH (nếu có).

– Thẻ bảo hiểm y tế cũ còn thời hạn sử dụng (nếu có).

Chủ thể tiến hành nộp hồ sơ được quy định như sau:

– Đối với người đang tham gia BHXH thì đơn vị nơi đang tham gia nộp hồ sơ.

– Đối với người đã nghỉ việc thì đơn vị nơi tham gia cuối cùng trước khi nghỉ việc nộp hồ sơ.

– Trường hợp đơn vị đã giải thể thì đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp nộp, nếu không có đơn vị quản lý cấp trên thì người lao động nộp cho cơ quan BHXH nơi tham gia cuối cùng trước khi giải thể.

Trong trường hợp của bạn do bạn vẫn đang làm việc tại công ty này,vì vậy để tiến hành thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội thì đơn vị nơi bạn đang làm việc sẽ có trách nhiệm nộp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm để họ tiến hành gộp sổ bảo hiểm cho bạn.

————–

Câu hỏi thứ 2 – Thủ tục công nối thời gian phục vụ trong quân đôi để tính hưởng bảo hiểm xã hội?

Thưa Luât sư Tôi sinh năm 1964 tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 1982 -1986 thời gian phục vụ ghi trên giấy tờ xuất ngủ là 3 năm 10 thang . Sau xuât ngủ thì tôi đi làm tự do không tham gia đóng BHXH cho đến năm 2013 thì tôi mới vào làm ở công ty100% vốn nước ngoài có HD lao động và tham gia dóng BHXH .nhung do điều kiên công ty giải thể thàng 8/2017 nên tôi không thể tiếp tục.Theo quy dinh thì tơi được hưởng TCTN và Bảo hiểm XH một lần …vậy trong trường hợp của tôi tôi có thể hưởng thêm trợ cấp thời gian tham gia quân đội không ?và vần phải có những thủ tục nào ? Rất mong được tư vấn và chân thành cảm ơn.

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể:

“Điều 23. Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, thời gian nhập ngũ từ năm 1982 -1986 thì xuất ngũ mà chưa được hưởng trợ cấp nào thì thời gian đó của bạn được cộng nối vào thời gian công tác trong quân đội để hưởng bảo hiểm xã hội. Về thủ tục công nối thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS).

b) Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

( Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Sổ BHXH đã được cấp;

+ Hồ sơ kèm theo: Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương …)

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *