Hỏi về trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hàng tháng

Chào Luật Sư, tôi có mẹ làm giáo viên tiểu học, thời gian đóng bảo hiểm bắt đầu từ tháng 9 năm 1983. Mẹ tôi sinh năm 1963, hệ số lương của mẹ tôi là 4,06; thời gian vượt khung tính từ năm 2005. Xin Luật sư cho tôi được hỏi nếu mẹ tôi về nghỉ hưu trước theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì mẹ tôi được hưởng số tiền trợ cấp về hưu trước tuổi là bao nhiêu?Tiền lương hưu hàng tháng sẽ được hưởng là bao nhiêu?Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Vấn đề của bạn Công ty Luật minh gia chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Mẹ bạn sinh năm 1963 tính đến năm 2015 là 52 tuổi, thời gian đóng bảo hiểm bắt đầu từ tháng 9/1983 đến tháng 9/2015 là 32 năm.

Thứ nhất, nếu mẹ bạn về hưu trước tuổi vào năm 2015 căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ – CP về chính sách tinh giản biên chế quy định như sau:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;”

Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Nghị định này mẹ bạn đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 điều kiện hưởng lương hưu đối với nữ là đủ năm mười năm tuổi.

Thứ hai, căn cứ theo Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định:

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

Mẹ bạn căn cứ vào cách tính mức lương hưu hằng tháng như trên để xác định tiền lương hưu hàng tháng cụ thể.

Trân trọng!.
Luật gia: Bùi.T.Ngọc.Hà – Luật minh gia.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *