Hỏi về trường hợp bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi

Tôi là giáo viên tiểu học, vào ngành và được phân công giảng dạy ở một trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 10/2008 (phụ cấp ưu đãi 70%). Đến ngày 1/1/2010 tôi được điều động về công tác tại Phòng GD & ĐT, kể từ đó tôi hưởng lương tại đơn vị mới và không được hưởng các khoản phụ cấp dành cho giáo viên như khi tôi còn ở trường. Đến ngày 31/12/2012 tôi lại được điều động về lại đơn vị cũ (trường học).

Tôi xin hỏi, tôi có thuộc diện nhà giáo được bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi theo Quyết định 42/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ không?.

Nếu được thì cách tính trong trường hợp của tôi như thế nào?. Cần những thủ tục gì?.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg:

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo); các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo) mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn thuộc trường hợp bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi theo quyết định này.

Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu là mức phụ cấp ưu đãi mà bạn đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại Phòng GD&ĐT.

Cách tính như sau: Phụ cấp ưu đãi được bảo lưu của 01 tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung x mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu.

Khi nằm trong trường hợp bảo lưu thì bạn sẽ đương nhiên được hưởng mà không cần phải tiến hành thủ tục. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn cơ quan có thẩm quyền đã thiếu sót. Vì vậy, bạn hãy làm đơn để quyền lợi của mình được đảm bảo.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *