Hỏi về trường hợp cơ quan cho nghỉ việc không lương?

Xin chào Luật sư Luật Sư Toàn Quốc, Tôi xin được hỏi Luật sư về 1 trường hợp em tôi bị cơ quan cho dừng hợp đồng không lương từ tháng 3 đến tháng 8 như sau: Năm 2013, em tôi thi đỗ viên chức, được tuyển vào cơ quan làm giảng viên tập sự, và ký hợp đồng 1 năm, trong hợp đồng có ghi điều khoản quy định của cơ quan: trong vòng 1 năm, giảng viên tập sự phải đỗ cao học. Tuy nhiên, không có bản phụ lục hay danh sách nào đi kèm về việc phải đỗ cao học trường nào.

Năm 2014, khi hết hạn hợp đồng 1 năm, em tôi thi đỗ trường Kinh doanh công nghệ, nhưng Hiệu trưởng trường không ký hợp đồng tiếp tục cho em tôi được làm việc tiếp mà thông báo một danh sách các trường phải thi đỗ cao học, trong đó không chấp nhận trường dân lập. Vì vậy, trường em tôi đã thi không được chấp nhận. Hiệu trường đã cho em tôi dừng việc, và với thông báo là phải đỗ cao học trường công lập trong vòng tháng 3 đến tháng 8, nếu đỗ thì mới ký hợp đồng tiếp.

Tôi xin được hỏi Luật sư, với trường hợp như vậy thì Hiệu trưởng trường em tôi có vi phạm Luật lao động không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Vì em bạn là viên chức nên thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức năm 2010, Theo quy định tại Điều 28 Luật viên chức về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc thì:

“1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc.

2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

5. Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt”.

Như vậy, khi hết thời hạn hợp đồng làm việc 1 năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu thì sau thời gian tập sự có thể bị chấm dứt hợp đồng làm việc.

———–

Câu hỏi thứ 2 – Hỏi về việc có được truy lĩnh tiền lương tăng thêm 8%

Tôi đang là  nhân  viên  biên  chế tại  Bệnh viện  Đa  Khoa  đã  được  4 năm, thời  gian công tác  thì  được  7 năm. Trường  hợp của tôi là có  được  hưởng tặng 8%,lượng đối với những người có  hệ số  lương dưới 2,34,vì  từ đầu  tháng 8/2014 tôi  nghĩ  hậu sản đến cuối tháng 1/2015 và  bắc  đầu  đi làm  lại từ đầu tháng 2/2015. Nhưng  phòng  tài  chính  chỉ  cho tôi  hưởng từ đầu tháng 4/2015 trở về  sau tức  9 tháng với  lí do là tháng 2 và  tháng 3 tôi không  có  lương, do bệnh viện đã phát  tiền  lương  cơ bản cho tôi  tháng  8,9 /2014và  cắt  lương tôi trễ  đầu  tháng 10 /2014. Nên tôi  đi làm tháng 2 và  tháng 3 không có  tiền lương cơ  bản nhưng những chế độ đều  được hưởng vì thực  tế có  làm việc, chỉ riêng  tiền trở  cấp  tháng  2 và  tháng 3 là  tôi không được.Vậy theo Luật trường hợp  của  tôi có  được  nhận  tiền  hổ trợ  tháng 2 và tháng 3,vì ti  đã  phát  lương  trước của 2014 nhưng  lúc  đó  chưa  có  quyết định  hỗ trợ lương cho nhân viên  dưới  2.34,mà  quyết định  hỗ trợ  sau này  và  thực  tế  tôi  có đi  làm. Xin  chân thành cảm ơn Văn  phòng Tư Vấn  Luật  Toàn Quốc

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Nghị định 17/2015/NĐ-Cp quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Mức tiền lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở)

Điều 5 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định việc tính hưởng lương tăng thêm được áp dụng để tính hưởng từ ngày 01/01/2015. Như vậy, anh/chị làm việc và được hưởng lương tháng 2/2015, tháng 3/2015, mặc dù 2 tháng lương này đơn vị đã trả trước nhưng thời điểm này vẫn được hưởng lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *