Hỏi về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa Luật sư tôi xin được tư vấn về việc nghỉ hưu trước tuổi. Tôi là giáo viên nam, sinh 18/04/1968 có số năm đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm. Tôi công tác trong nhà nước 20 năm, sau đó ra dạy ở trường dân lập nhưng vẫn đóng bảo hiểm liên tục. Nay tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn xem tôi có nên nghỉ hưu trước năm 2016 không? Trân trọng cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì người lao động phải đảm bảo điều kiện về tuổi, về thời gian hưởng lương hưu, người lao động bị suy giảm khả năng lao động thì mới được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Do vậy, để đảm bảo điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, thì bạn cần đợi đến khi đủ 50 tuổi, và có chứng nhận của cơ quan giám định y khoa kết luận bạn suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, tính đến năm tháng 4/2018, bạn mới 50 tuổi. Chính vì thế, bạn chưa đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2016 hoặc trước năm 2016.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *