Hỏi về việc muốn nghỉ hưu vào năm 2017 thì mức lương hưu hàng tháng ntn?

Tôi sinh ngày 08/03/1962 là giáo viên dạy thể dục thể thao cấp 3 THPT. Vào biên chế nhà nước 20/12/1983 , đến nay tôi được 31 năm thâm niên công tác liên tục. Hệ số lương 4.98. Bằng cấp đại học thể dục thể thao. Dự kiến tôi muốn nghỉ hưu ở tuổi 55 (2017) có được hay không ? Có được xếp vào ngành nặng nhọc hay không ? Và chế độ lãnh hàng tháng như thế nào ? Rất mong tư vấn của các bạn . Tôi thành thật cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn dự kiến nghỉ hưu vào năm 2017, khi đó Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016). Do vậy trường hợp của bạn sẽ áp dụng Luật BHXH 2014.

Khoản 1 Điều 54 Luật này quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”

Trường hợp của bạn thuộc điểm c khoản 1 Điều 2 của Luật (Cán bộ, công chức, viên chức) nên sẽ theo quy định tại khoản 1 Điều 54. Có nghĩa là, bạn là nam giới, thời điểm nghỉ việc bạn phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và phải đủ 60 tuổi thì bạn mới đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Năm 2017, bạn đủ 55 tuổi, để hưởng lương hưu thì bạn phải có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, nghề nghiệp của bạn là giáo viên dạy thể dục không thuộc “Danh mục nghề – công việc – nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc – độc hại – nguy hiểm” do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Vì vậy, nếu nghỉ hưu ở tuổi 55 vào năm 2017 bạn không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bạn phải công tác thêm 5 năm nữa tức là vào năm 2022 bạn nghỉ hưu mới đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Khi đó, mức lương hưu hàng tháng của bạn được quy định tại khoản 2 Điều 56 như sau:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.
Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *