Hỏi về việc viên chức muốn chuyển công tác sang đơn vị khác

Kính chào các luật sư! Em hiện đang công tác tại Sở y tế phụ việc cho công tác đấu thầu, được biệt phái từ đơn vị trực thuộc từ lúc em là viên chức. Hiện tại em là viên chức được 1 năm và văn bằng của em là trung cấp (không tính tập sự).

Câu hỏi: Hiện giờ, mọi người đang tạo điều kiện để em chuyển trực tiếp là cán bộ của Sở để phụ việc cho phòng. Kính mong các luật sư tư vấn cho em, làm như thế nào để đúng luật? Em chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty Luật Sư Toàn Quốc. Công ty tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Điều 36  Luật Viên chức 2010  quy định về biệt phái viên chức như sau:

“Điều 36. Biệt phái viên chức
1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

Như vậy, theo quy định tại khoản 6 Điều này, khi hết thời gian biệt phái bạn phải trở về đơn vị cũ công tác. Tuy nhiên bạn lại muốn tiếp tục làm việc tại Sở y tế.

Theo quy định, có hai phương thức để viên chức đang làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập này, muốn thay đổi nơi làm việc, sang làm việc ở một đơn vị sự nghiệp công lập khác là:

– Một là, thôi việc theo nguyện vọng, chấm dứt hợp đồng làm việc ở đơn vị sự nghiệp này, rồi thi tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác. Nếu trúng tuyển thì được ký kết hợp đồng làm việc.

– Hai là, xin chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác. Được đơn vị đang làm việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc. Được đơn vị nơi chuyển đến đồng ý tiếp nhận theo hình thức xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách và ký kết hợp đồng làm việc.

Như vậy, viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị mới phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc và khi viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập mới tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, hoặc xét tuyển, hoặc xét tuyển đặc cách phải ký kết hợp đồng làm việc.

Với trường hợp của bạn, bạn đã được mọi người ở Sở tạo điều kiện, bạn có thể được xét tuyển đặc cách và ký kết hợp đồng làm việc tại Sở y tế.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *