Hợp đồng lao động hết hạn có buộc phải gia hạn không?

Luật sư tư vấn về hợp đồng lao động theo quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hợp đồng lao động đã hết hạn thì doanh nghiệp có buộc phải gia hạn hợp đồng lao động không? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

1. Luật sư tư vấn hợp động lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được giao kết gồm 3 loại: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mua vụ. Khi hợp đồng lao động hết hạn thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này bạn hãy liên hệ tới Luật Sư Toàn Quốc, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Quy định pháp luật về hợp đồng lao động;

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi HĐLĐ của người lao động hết thời hạn;

+ Quy định pháp luật về gia hạn HĐLĐ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 0926 220 286, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Sư Toàn Quốc tư vấn dưới đây:

2. Gia hạn hợp đồng lao động

Câu hỏi: Xin chào Luật sư tư vấn, tôi muốn hỏi trường hợp hợp đồng lao động đã hết hạn và tôi không muốn gia hạn và muốn chấm dứt có được không vì doanh nghiệp yêu cầu gia hạn, nội dung như sau:

Ngày 8/5/2011 em kí hợp đồng lao động với công ty thời hạn 22 tháng, đến nay công ty tiếp tục muốn kí tiếp với em hợp đồng 24 tháng nhưng em không đồng ý và viết đơn xin nghỉ nhưng không được chấp nhận và muốn em tiếp tục làm việc. Cho em hỏi, em có thể tự ý nghỉ khi không được công ty chấp nhận không? Hiện tại em hết hạn hợp đồng 14 ngày rồi.

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động thì một trong những căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động là khi hết hạn hơp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Như vậy, khi hợp đồng lao động hết hạn người lao động và người sử dụng lao động được thỏa thuận về việc có ký tiếp hợp đồng lao động hay không. Trường hợp này, bạn có thể không tiếp tục ký hợp đồng lao động với công ty và không phải bồi thường.

Bạn cần chú ý, vì hiện nay đã hết hạn hợp đồng lao động 14 ngày nhưng bạn vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động thì:

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết này sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty thì sau 30 ngày hợp đồng không xác định thời hạn của bạn đương nhiên được xác lập. Khi đó, nếu bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày (khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động). Vì vậy, nếu bạn không muốn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với công ty thì không nên làm việc quá 30 ngày sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *