Hưởng chế độ thai sản khi chưa được chốt Sổ bảo hiểm xã hội

Giải đáp thắc mắc trường hợp hỏi về: Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội được không? Việc chốt sổ bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng gì đến việc hưởng chế độ thai sản của người lao động? Cụ thể như sau:

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về hưởng chế độ thai sản:
– Tháng 10/2013 – tháng 07/2014 tôi đóng BHXH tại Cty A. (đã chốt sổ và nghỉ việc)
– Tháng 8/2014 – 03/2015 tôi đóng tại Cty B (Tháng 4/2015 báo giảm) nhưng cty chỉ đóng bảo hiểm tháng 8/2014 và tháng 9/2014, còn lại nợ bảo hiểm 6 tháng nên BHXH không chốt sổ trả cho người lao động.
– Tháng 4/2015 tôi thất nghiệp, không đóng BHXH.
– Tháng 5/2015 và tháng 6/2015 tôi đóng BHXH tại Cty C (đã báo giảm, chưa chốt sổ vì cty cũ (Cty B) còn nợ bảo hiểm chưa chốt sổ ).
– Tháng 7/2015 tôi đóng BHXH tại Cty D. Hiện tại tôi mang thai được 2 tháng, dự sinh tháng 2/2016. Vậy tôi đóng BHXH đến tháng 01/2016 thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?.
Tôi rất mong câu trả lời của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn, với trường hợp của bạn Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Thứ nhất, chế độ đối với lao động nữ mang thai.

Trong thời gian mang thai, bạn được hưởng chế độ thai sản: chế độ khi khám thai; chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu; dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo quy định tại các Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 khi có đủ căn cứ tại các điều này.

Thứ hai, chế độ với lao động nữ sinh con

Điều kiện hưởng chế độ này là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Hiện giờ bạn đang mang thai ở tháng thứ hai và dự kiến sinh vào tháng 2/2016, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2015 thì đến khi dự kiến sinh bạn đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản.

Khi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ vào Sổ bảo hiểm xã hội của bạn để xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn. Mặc dù hiện giờ bạn đang làm việc tại Cty D và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ nhưng chưa có ghi nhận trong Sổ bảo hiểm xã hội vì sổ chưa được chốt. Bạn cần nộp hồ sơ quy định tại Điều 19 Quyết định 1111/QĐ-BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) nơi Cty B đóng bảo hiểm xã hội để chốt sổ bảo hiểm xã hội. Sau khi đã được chốt sổ bảo hiểm xã hội, bạn nộp sổ bảo hiểm đó cho Cty D để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ thai sản sau này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *