Hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Thưa luật sư tôi, mẹ tôi sinh năm 1963, có 22 năm công tác và 13 năm đóng BHXH, huyện mẹ tôi đang có chế độ nghỉ hưu trước tuổi, tôi muốn hỏi luật sư nếu mẹ tôi về năm nay 2015 có được hưởng ưu đãi so với năm 2018 hay không? Cụ thể nội dung đề nghị tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: 

Thưa luật sư tôi, mẹ tôi sinh năm 1963, hiện tại đang làm hiệu trưởng của trường, (năm 2002 được đóng BHXH) có 22 năm công tác và 13 năm đóng BHXH, huyện mẹ tôi đang có chế độ nghỉ hưu trước tuổi, tôi muốn hỏi luật sư nếu mẹ tôi về năm nay 2015 có được hưởng ưu đãi so với (12/4/2018) hay không? Và được hưởng như thế nào? Về như vậy có lợi hay thiệt gì không? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Bạn không nói rõ chế độ về hưu trước tuổi ở huyện bạn căn cứ vào quy định riêng nào của pháp luật, nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể trường hợp của mẹ bạn về hưu năm 2015 so với năm 2018 hưởng ưu đãi hơn.

Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ tư vấn cho mẹ bạn căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 hiện hành.

Hiện tại thì mẹ bạn 52 tuổi và có 13 năm đóng BHXH như vậy thì chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp Luật bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp mẹ bạn muốn nghỉ hưu và hưởng lương hưu thì cần phải đủ tuổi và đóng đủ 20 BHXH.

Hoặc nếu đến năm 2018, lúc đó mẹ bạn 55 tuổi và sẽ đóng được 16 năm BHXH, như vậy thì mẹ bạn có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thêm 4 năm để có đủ 20 đóng BHXH và được hưởng lương hưu hàng tháng. Tại thời điểm nghỉ hưu năm 2018 thì sẽ căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Mức tính lương hưu hàng tháng tính theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Như vậy thì mẹ bạn được hưởng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *