Hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc của người lao động? Ai là người có trách nhiệm chi trả trợ cấp này? Trình tự, thủ tục như thế nào?

Câu hỏi: Bạn em làm việc hợp đồng trong một cơ quan nhà nước cấp huyện từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2015 thì nghỉ, do bạn thi công chức không đạt, và cơ quan có người thi đạt về thế chỗ của bạn. Trong thời gian làm hợp đồng, bạn ấy có đóng BHXH đầy đủ, không vi phạm nội quy hay quy định của pháp luật. Luật sư cho em hỏi trường hợp của bạn em có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc hay không? Bạn ấy cần làm thủ tục, hồ sơ gì? Nếu được thì tiền trợ cấp đó do cơ quan trả hay do UBND cấp huyện trả? Quy định thế nào?
Em xin cảm ơn luật sư!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, về việc bạn của bạn có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Căn cứ Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 và hướng dẫn tại Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại một trong các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 của Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động năm 2012.

– Người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc hay “Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc“: từ đủ 1 tháng trở lên.

Bạn của bạn cần căn cứ quy định trên để biết được mình có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không.

Thứ hai, về thủ tục để hưởng trợ cấp thôi việc.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì người lao động không phải nộp hồ sơ gì để được hưởng trợ cấp thôi việc.

Thứ ba, về cơ quan chi trả trợ cấp thôi việc.

Trường hợp bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc thì sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn, cụ thể theo Khoản 5 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;

c) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

Như vậy, cơ quan nơi bạn của bạn làm việc có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn của bạn theo quy định này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *