Kê khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mới được thực hiện thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về cách kê khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mới. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chào luật sư. Em có một số câu hòi nhờ Luật sư tư vấn giúpHiện tại công ty em đang làm hồ sơ để đầu tư Dự án nhà máy nằm trong khu công nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng công ty em đã kí hợp đồng thuê mặt bằng tháng 10/2017 và công ty cho thuê mặt bằng đã xuất hóa đơn GTGT cho công ty em vào 31/12/17. Chúng em đã đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, E m có một số câu hỏi nhờ luật sư tư vấn như sau:1. Như vậy công ty em kê khai hóa đơn GTGT theo tờ khai nào 01/GTGT hay 02/GTGT dành cho dự án đầu tư?2. Nếu theo mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư thì hóa đơn thuê mặt bằng có được kê vào mẫu 02/GTGT hay không?3. Để được kê khai thuế theo mẫu 02/GTGT thì em cần phải làm những thủ tục gì với cục thuê để được kê khai.Kính mong luật sư tư vấn giúp?– Trân Trọng!-

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Trước hết ,căn cứ theo quy định tại điều 11 Thông tư 156/2013/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế có nội dung sau:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

3. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư và phải thực hiện bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư theo tháng hay quý được thực hiện cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của trụ sở chính.

Như vậy phía đơn vị bạn là đối tượng kê khai thuế GTTG và sau khi có giấy chứng nhận đầu tư để tiến hành đầu tư xây dựng dự án thì phải tiến hành thủ tục kê khai thuế GTGT với dự án đầu tư. Khi đơn vị mình đang trong gia đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động thì công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT, đồng thời kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi bù trừ nếu số thuế đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư ( Công văn 269/ TCT – KK kê khai thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư).

Về trình tự thủ tục kê khai thuế cho dự án đầu tư sẽ thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện:

+   Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

+   Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+   Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+   Tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT

+   Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng, mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *