Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì NSDLĐ có phải ra quyết định gì không?

Nội dung đề nghị tư vấn: Xin Luật sư tư vấn nội dung như sau: Anh Nguyễn Văn A ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 1 năm với Công ty từ ngày 15/6/2014 đến 14/6/2015. Ngày 22/5/2015 anh A bị tai nạn lao động ( TNLĐ) gãy tay phải bó bột, trong giấy ra viện Bác sĩ có ghi: Nghỉ làm việc 15 ngày, ngày 7/6/2015 anh A tháo bột nhưng vì công việc của anh A là công nhân xây dựng, nên sau khi tháo bột anh A chưa đi làm ngay được,

Sau đó anh A tự động về nhà nghỉ chờ tay khỏi để đi làm. Đến ngày 15/6/2015 HĐLĐ giữa anh A với công ty hết hạn, công ty không muốn ký HĐLĐ với anh A, trong khi đó anh A chưa nộp hồ sơ cho công ty để làm thủ tục đi giám định sức khỏe. Xin Luật sư cho biết là khi hết hạn hợp đồng công ty không ra quyết định thanh lý hợp đồng có được không hay nhất thiết phải ra quyết định thanh lý . Trường hợp Công ty và anh A muốn ký HĐLĐ mới xác định thời hạn 36 tháng thì chỉ cần ký tiếp HĐLĐ mới từ ngày 15/5/2015 thôi hay phải ra quyết định chấm dứt HĐLĐ cũ rồi mới ký tiếp HĐLĐ mới. Xin Luật sư tư vấn giúp.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về câu hỏi thứ nhất, có thể thấy rằng vấn đề này trong Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể khi hết hạn hợp đồng thì cơ quan hoặc công ty phải ban hành hoặc ra quyết định chấm dứt/ thanh lý HĐLĐ. Nên không nhất thiết khi hết hạn hợp đồng công ty phải ra quyết định chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, về phía người sử dụng lao động, để bảo đảm quyền lợi cho công ty, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp, tránh hệ quả nếu không có quyết định chấm dứt HĐLĐ thì người lao động vẫn có thể tiếp tục lao động và hệ quả có thể xảy ra là phải ký kết HĐLĐ mới hoặc hợp đồng đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động ngoài ý muốn của người sử dụng lao động. Còn về phía người lao động, quyết định chấm dứt HĐLĐ là cơ sở để giải quyết các chế độ cho người lao động. Mặt khác, thì việc ra quyết định chấm dứt còn liên quan đến việc theo dõi tình hình biến động về số lượng người lao động trong đơn vị, liên quan đến việc báo cáo tình hình sử dụng lao động với cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội.

Về trường hợp thứ hai, nếu công ty và anh A muốn ký HĐLĐ mới có thời hạn 36 tháng từ ngày 15/5/2015 thì chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như bạn trình bày, anh Nguyễn Văn A ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm với công ty từ ngày 15/6/2014 đến 14/6/2015 nên đến ngày 14/6/2015 thì hợp đồng này mới hết hạn. Do đó nếu cả hai phía công ty và anh Nguyễn Văn A đều muốn ký kết hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng khi thời hạn của hợp đồng thứ nhất chưa hết thì công ty nên ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cũ rồi mới ký tiếp hợp đồng lao động mới.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *