Khiếu nại về việc đo đạc, kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Khiếu nại về việc đo đạc, kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án thủy điện H. X,bắt đầu áp giá và đền bù trong năm 2015.

Tuy nhiên trong quá trình đo đạc và kiểm đếm thì có nhiều gia đình thuộc diện di dời không đồng ý và có gửi đơn đề nghị đo lại tất cả. Khi đơn được gửi xuống hội đồng GPMB huyện Q.H thì họ không nhận đơn và có nói đưa về xã giải quyết. Tuy nhiên khi về xã họ lại trả đơn về phía thủy điện.

Xin quý luật sư cho hỏi nếu muốn nộp đơn đề nghị tôi phải nộp ở đâu. Hội đồng GPMB huyện Q.H làm vậy có đúng không?

Xin chân thành cảm ơn!
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc khiếu nại liên quan đến đo đạc và kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 204 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”

Như vậy, trong trường hợp đối với kết quả kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất mà người bị thu hồi có căn cứ cho rằng quyết định, kết quả đó chưa đúng với thực tế đất bị thu hồi (loại đất, diện tích, vị trí, số lượng tài sản trên đất,…) thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (Điều 9 Luật khiếu nại 2011).

Theo đó, Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định về Trình tự khiếu nại, như sau:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính…”

Như vậy, việc một số người dân không đồng ý với kết quả đo đạc kiểm đếm, và có căn cứ cho rằng kết quả việc kiểm đếm đo đạc này đúng với thực tế, thì có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể chính là người, cơ quan đã tiến hành hoạt động đo đạc, kiểm đếm đất đai.

Theo quy định của Luật đất đai 2013 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thì “Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;”

Ủy ban nhân dân và ban bồi thường giải phóng mặt bằng là những chủ thể thực hiện hành vi hành chính đo đạc, kiểm đếm đất đai của người có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất. Bởi vậy, đây sẽ là chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đo đạc, kiểm đếm đất đai.

Theo quy định tại Điều 17 và Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại Chủ tịch UBND xã phải thụ lý giải quyết; đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Như vậy, trong thời hạn 90 kể từ ngày biết được hành vi hành chính, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND xã nơi có đất bị đo đạc, kiểm đếm để được giải quyết khiếu nại.

Thứ hai, về cách giải quyết khiếu nại của các cơ quan, tổ chức liên quan .

Theo thông tin bạn đề cập,thì nội dung đơn khiếu nại là về việc yêu cầu đo đạc, kiếm đếm lại đất đai. Bởi vậy trong trường hợp này, UBND xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, còn về việc có tiến hành đo đạc kiểm đếm lại hay không thì trong quá trình giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND sẽ căn cứ vào thực tế, nếu thấy rằng kết quả kiểm đếm là không đúng thì UBND xã sẽ có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành đo đạc, kiểm đếm lại.

Như vậy, việc UBND xã trả đơn đề nghị cho bên thủy điện H.X để giải quyết là không có căn cứ pháp luật.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc khiếu nại về việc đo đạc, kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !
Luật Gia: Nguyễn Thảo – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *